عدالت

عدالت
by مسعود از امریکا
20-Mar-2009
 

در عدالت، در ره ایزد مکن ای یادگار
           بر سر خفتان مرو، ای دلبر مه تاب ما

عدالت گر بود، شیرین تر از مردانگی 
           ای دوستا، یاران من، قبله بزن بر راه ما

چو سعدی، و چو حافظ، گر گیرند این بهشت
          ای محمد، و العیسی، بر کن بر ما کعبه ما

در نهال انسانیت، شاه مردان را به راه
         کس نبیند دوزخی، ز این پرده سیمین ما

در مروت، معرفت، گر بر گیری تو به خیر
        عشق من، مهتاب من، تنها مشین بر سر سفره ما

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا