دوستی و مردانگی ... در عشق و عاشقی

دوستی و مردانگی ... در عشق و عاشقی
by مسعود از امریکا
18-Mar-2009
 

در لب مردان، ای دوست کجایی
                                          بر رحمت ایزد، کاین راه میابی              

در راه وطن، بگذر از مشکل پییشن
                                       دوری مکن ای دل، کاین راه نیابی              

عشق در ره وطن، گنه مبادا
                                         بر معرفت دوستان، خصت مرا در              
 
در عشق و عاشقیت، سوز مگذار
                                      در لوطی خویشتن، دل ایزد را میازار              
 
ای دوست من، عشق من، گذشت کن از این دل
                                      مروت و جوانمردی، ز اثار، بر پا گذار             

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

ماندا عزیز

مسعود از امریکا


با کمال تشکر! قربان شما


Monda

Afarin!

by Monda on

I am so glad to see you posted your poem here! Write more and be happy!


مسعود از امریکا

با تشویق ماندا عزیز

مسعود از امریکا


انشالله که زیاد بد نباشد!