قاتلان ستار معرفی شدند


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
14-Nov-2012
 

حاج آقا جواد کریمی قدوسی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی که مسئول تحقیق در بارۀ قتل ستار بهشتی است گفته:

" این قتل مشکوک است و من به نفوذ جریان فتنه در این قتل مشکوک هستم.

[ستار بهشتی] در زندان اوین در بندی نگهداری می شود که عناصر اصلی فتنه ٨٨ در آن بند حضور دارند و جالب اینجاست که این فرد از داخل زندان اوین با بی بی سی تماس می گیرد و گزارش هایی را مخابره می کند.

...پلیس از وی بازجویی هایی را به عمل می آورد که ساعتی قبل از فوت اعلام می کند که دچار ناراحتی قلبی شده و بلافاصله فوت می کند.

ما به نفوذ پیچیده عناصر فتنه و سرویس های جاسوسی، و مخالفان نظام در این زمینه و پروژه کشته سازی مشکوک هستیم..."

به عبارت دیگر؛ "پروژه کشته سازی" و بی بی سی، عوامل فتنه، سرویس های جاسوسی و مخالفان نظام نکبت مسلمین است، والسلام، تحقیق شد تمام.

همانند گذشته، مابقی شامورتی بازی ها و حرفهای ضد و نقیض حضرات که از هم اکنون برای حفاظت از آمرین قتل شروع شده خبر از آن میدهد که ماشین ماستمالی به راه افتاده و فوقش نام دو سه نفر عمله دون پایۀ ظلم مطرح خواهد شد .

به حرفهای وکیل خوشنام و درد آشنا، محمد مصطفایی گوش کنید.

ستار را از یاد نبرید!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred