خواهر ستار: فوق دکترا داشت

Fred
by Fred
13-Nov-2012
 

فاطمه بهشتی:

"سیکل داشت، نه که بگین لیسانس بود دانشجو بود، درد جامعه را میدید، درد میکشید از این درد. از این درد خسته شده بود.  فوق دکترای درد کشیدن داشت، لیسانسۀ زجر کشیدن داشت.
الان با افتخار میگم داداشم ستار بهشتیه!

تو راه ایران رفت."

ستار را از یاد نبرید!

تبریک

کی بود کی بود من نبودم:


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
firstdayofmylife

Ahhhhhhh.....

by firstdayofmylife on

Ahhhhhhh.....