ایران و مستأجر کاخ سفید


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
01-Nov-2012
 

کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا.

نازنینان ماشاءالله ضد تحریم و غالباً هوادار جوش خوردن "معامله بزرگ" بین آمریکا و حضرات حاکم بر ایران و ایرانی، در حال تشویق و ترغیب دیگران به حمایت از اوباما و برحذر کردن از نزدیک شدن به رامنی میباشند.

به قول امام دوران طلایی، چه بیتر.

به آنان که خود را به کوچه علی چپ نزده اند عرض میشود که نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب " و غیره در پی مسلح شدن به سلاح هسته ای است، جهان آزاد و در صدر آن آمریکا زیر بار چنین فاجعه ای نخواهد رفت.

همین اوباما که بسیاری منجمله لابیگران و مشاطه گران به او دخیل بسته اند تا با نظام ایرانی کُش و ایران ویران کُن کنار بیاید، برای خدایگان نامه های خصوصی بیا رفیق بشیم میفرستاد، با نزدیک شدن حضرات به تصاحب بمب؛ تحریم هایی به مراتب شدیدتر از بیل کلینتون اعمال کرده و هر روز هم دارد حلقه را تنگتر میکند و کوچکترین نشانه ای هم نیست که در صورت پیروزی در انتخابات به یکباره خواب نما شده و تغییر مسیر دهد.

اگر تحریم جواب ندهد و ایرانیان حضرات را دَک نکنند، فرق نمیکند مستأجر کاخ سفید کیست، کار به جاهای باریک فاجعه بار خواهد کشید.

به عبارت دیگر؛ مشکل ذات نظام نکبت "اصلاح طلب" و غیره است، اوباما و رامنی بهانه.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
anglophile

احسنت!

anglophile


لبّ کلام را فرمودید.