تغییر آیه قرآن به سود خامنه ای


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
29-Sep-2012
 

پیشتر درباره تسریع روند الوهیت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره مطالبی تقدیم شده، آخرین در اینجا.

خبر جدید:

"امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ولایت فقیه جلوه‌ای از سلطنت خداست، گفت: انسان وقتی به سعادت دنیایی می‌رسد که زیر پرچم کسی قرار گیرد که بالاتر از او فقط خداست که آن یک نفر ولایت فقیه است.

شیطان ۶۰۰۰ سال عبادت کرد و در این سال ها در کارنامه او حتی یک گناه هم وجود نداشت؛ اما عاملی که باعث شد که شیطان از اوج سقوط کند ضدیت با ولایت فقیه بود؛ بنابراین اگر می خواهیم به سعادت نهایی دست یابیم باید زیر پرچم ولایت فقیه قرار بگیریم."

به عبارت دیگر؛ خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر را هُل داده اند سر صف و جلو تر از امامان تشیع و حتی پیامبر و درست زیر دست الله و در آیه جدیدی به سود خامنه ای از آنچه در قرآن آمده را هم از دلیل سقوط شیطان ارائه کرده اند.

سئوال:

فرق بی حرمتی به اسلام ایندست حرفها و تغییر نص صریح قرآن با ویدیو آن ابله قبطی در چیست؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

Idolatrous Practices

by Demo on

IP ('Ansub' in Arabic) are not exclusive of Shiaism & are common in all other established '...-isms' more or less.

Calling Ezra the 'son of GOD' in Judaism, for instance, is one example of such among many:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ezra

 


First Amendment

.

by First Amendment on

اون اسلامی که تو نازنین نگران حرمتش باشی‌، به درد عمّه جون بنده توی کازینوای لاس‌وگاس می‌خوره...