کرامت نکبت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Sep-2012
 

دیروز که رئیس جمهور منتخب خدایگان امام معصوم علی آقا، رهبر مادام العمر نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، مجمع عمومی سازمان ملل را با مسجد سر گذر اشتباه گرفته و رفته بود بالای منبر قربون صدقه آقا امام زمان میرفت و از احترام گذاشتن به عدالت و کرامت انسان به جامعه جهانی درس میداد و موعظه میکرد:

مهرداد سلیمی

حسین مرادی

رضا روزبهانی

جهانشاد گراوند

جعفر حقی

علی هدایت

منوچهر زنگنه

اصغر سرلک

بصورت دستجمعی در محوطه زندان قزل حصار از شر نکبت کرامت انسان ایرانی تحت حاکمیت مسلمین راحت شدند.

محمد ریگی هم در زندان اوین حلق آویز شد و رفت.

دیروز روز بدی بود، درست عین روزهای دیگر، در زمان نخست وزیری سید میر حسین موسوی خامنه "اصلاح طلب"، هزاران ایرانی اسیر در ظرف چند روز به کرامتشان رسیدند، ۳۴ سال است که این کابوس ادامه دارد، روز بد پشت روز بد برای کرامت مرد، زن و کودک ایرانی.

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

تبریک

پ.ن. " بر اساس گزارش منابع زندان ۱۸ تن دیگر از زندانیان محبوس در قزل حصار در روزهای آینده اعدام خواهند شد."


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Mehrban

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

Mehrban


Thank you Fred.   Thank you for publishing the names of the executed prisoners here, thank you for commemorating them in this blog.


مهرداد سلیمی

حسین مرادی

رضا روزبهانی

جهانشاد گراوند

جعفر حقی

علی هدایت

منوچهر زنگنه

اصغر سرلک 

محمد ریگی 

 


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

 

ببین نازنین چی‌ میگم.....یه سوال ازت دارم...باید قول بدی که راستش رو
میگی‌........اگه این قضیه اتمی‌ که بالقوه هژمونی اسرائیل رو تحت‌الشعاع
قرار داده، نبودش...آیا شما بازم همینجوری غصه مردم ایرون رو اعم از زاهد و
زانی‌شون رو میخوردی؟......فکر نکنم......

میخواستم یه چیزم راجع به
شیکرخوری آریامهر و پیشنهاد تشکیل "لژیون خدمتگزارن بشر"ش همزمان با
کشت‌و‌کشتارای کمیته مشترک شهربانی و ساواکش بگم که یه دفه یادم افتاد که
پسر عقب‌افتاده‌ش موهای جوگندمی رو شقیقه‌ش داره و از این صحبتای "تودانی و
من".........