ذبح اسلامی آمریکا و اسرائیل

Fred
by Fred
16-Sep-2012
 

حاج آقا آیت الله سید احمد علم الهدی از جمله گفته:

"اين مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائیل كه ۳۳ سال است گفته میشود دشمن را دیوانه كرده كه اين چنین به پیامبر توهین ميكنند، ما دشمن را سرکوب ميكنيم و شما مردم هم آمريكا را نابود میکنید.

ما آمريكا و اسرائیل را جلو پای امام زمان (عج) قربانی ميكنيم."

به عبارت دیگر؛ زمانی که آقا امام زمان تشریف می آورند؛ حاج آقا علم الهدی دم دروازه شهر مشهد زانو زده سفره چرمی اش را پهن کرده و سر آمریکا را از گوش تا گوش میبرد و پشتبند آن پوست سر اسرائیل را هم غلفتی میکند.

سئوال:

آیا میشود دستیابی این وحوش خونخوار و جنگ طلب را به سلاح هسته ای تحمل کرد؟

آیا تنها راه جلوگیری از جنگ و رهایی از دست نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت وحوش هار نمیباشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

Great blog regarding

by Azarbanoo on

These bastard Islamist who have been running ahouraiee IRAN with their filthy mentality + bloody hands.


مآمور

noting will be left of Israel

by مآمور on

Israel is so tiny 

I wear an Omega watch


IRANLOVESISRAEL

Happy Rosh Hashanah to all of you!

by IRANLOVESISRAEL on

May lord Moses bring happiness, prosperity, and good health to all of you!

Shlomo loves Iran, Shah, Israel, and SAVAK!