محاکمۀ مردمی پیامبر مسلمانان

Fred
by Fred
09-Sep-2012
 

پیشتر در باره یهودیان خرمذهب و مسلمانان خرمذهب مطالبی تقدیم شد و به همچنین در باره تری جونز، کشیش ساکن ایالت فلوریدا آمریکا که قرآن سوزی هایش سر و صدای زیادی به راه انداخت.

حالا خبر میرسد که کشیش جونز تهدید کرده که پس فردا در سالروز قتل عام هزاران انسان بیگناه در خاک آمریکا توسط مسلمانان خرمذهب در یازدهم سپتامبر ، بصورت زنده "محاکمه مردمی پیامبر مسلمانان" را برگزار کند.

یک نکته؛

افرادی مانند کشیش جونز فرق ماهوی با کارگزاران نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن ندارند که در a۳۴ سال گذشته روی آتیلا را از توحش سفید کرده اند.

خرمذهب ها خطر واضح و حاضر برای مردم جهان هستند، خوشبخت آن جوامعی که بوسیله دموکراسی قدرت اجرایی را از خرمذهبیون خودشان گرفته و سیه روز آن جوامع مانند ایران که گرفتار قدرت در دست خر مذهبیون "اصلاح طلب" و غیره هستند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Zendanian

Islamic Republic of Hell: the best entertainment Israel has had

by Zendanian on

So far.

Let us recall what Mosad's ex-chief said about AN: " Ahmadi'Nezhad is the best thing that happened to Israel."

One could safely say: Islamic Republic of Hell is the best thing that ever happened for Israel.

From Iran-Contra affair to recent past, these two theocracies have complemented each other superbly.


مآمور

TV series and zionist entertainment

by مآمور on

zionisys have though and invested in many communities around the world, that so-called priest is from one of those society. Evangelical, bahai,,,,,, are other example of long-term investments

I wear an Omega watch


Demo

معشر محاکمه مسلمانان

Demo


برای آگاهی کسانیکه فرق مذهب و دین را ندانسته و به خر این حیوان نجیب هم توهین میکنند: پیامبر مسلمانان یک نفر نیست بلکه یک گروه است به سرکردگی ابراهیم خلیل الله (دوست خدا). نوح و موسی و یوسف و اسحاق و یعقوب (اسرائیل) و اسماعیل و مسیح عیسی و یحیی و محمّد همه و همه جزو سرشناسان این گروه بیشمارند که مشخصات و تعداد دقیق آنها را فقط و فقط خدا میداند و بس. این عزیزان درگاه خالق عالمیان بعنوان شُهدا (شاهدین) حاضر خواهند بود در محاکمه مسلمانان از آدم گرفته تا آخرین بشر خاکی بر روی زمین و به نفع و یا به ضرر آنها گواهی خواهند داند. چه معشری بر پاست در آن دادگاه!


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

 

بذارین کارش رو بکنه....شاید باب بشه واسه بقیه.....از شما چه پنهون، همین
چن روز پیش که داشتم صورتحساب‌ها رو با اون بهره سرسام‌آور که هرچی‌ میدی
بازم تموم نمی‌شه، میدادم؛ پیش خودم گفتم اگه دستم به اون موسی می‌رسید،
اون قله سینا رو همچین میچپوندم توی هرجا نه‌بدترش که فریادش تا اونور
بلندیای جولان می‌رفت: "آهای پرزیدنت اسد، دستم به دامنت.....نجاتم
بده.....غلط کردم....آهای حزب الله کجایین...منو نجات بدین"........