شاهین نجفی؛ ما مرد نیستیم، زن باش

Fred
by Fred
06-Sep-2012
 

اخیراً که مشتری پرو پا قرص او شده ام؛ کارهایش را مرور میکنم، از تیز بینی و بی پروایی او در بیان معضلات کلیدی غالباً مگوی جامعه ایران درس میگیرم.

این ترانه از اولین کارهای شاهین نجفی در خارج از کشور است که موجب توجه گستردۀ رسانه ها و مردم گردیده.

بیخود نیست متحجّر و ماشاءالله متفکر علیه او شمشیر را از رو بسته اند. دارد از بیخ میزند به ریشه و زیر کاسه کوزۀ خیلی باورهای دست و پا گیر ابلهانه که عین بختک گریبان جامعه ایران و جلو پیشرفت را گرفته و باعث تداوم فرهنگ دیکتاتوری در کانون خانواده و سیستم کشورداری میشود.

دست و دشنه مسلمین "اصلاح طلب" و غیره حاکم بر ایران از او کوتاه باد.

!

تبریک

متن شعر در اینجا.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

لات بازی‌های به شیوه پایین شرح تورنتو...

Roozbeh_Gilani


مامور جمهوری اسلامی با ده دوازده اسم مستعار، من رو به یاد این حدیث انداخت:

قنبل ابن علی خزائی نقل می کند که به حسین سید الجونورا خبر آوردند که حسین جان بدو که دستهای برادرت ابیرفرض (کُلمَن اهل بیت) را قطع کردند. حسین و خر ابن زید ریاحی دوان دوان خود را به ابیرفرض رساندند و دیدند ابیرفرض رقص و پایکوبی می کند و بندری میرقصد و باسن مبارک را میچرخاند. حسین رو به خر کرد و گفت ما اهل بیت در شوق رسیدن به وصال خدا سر از پا نمی شناسیم. آیا می بینی ابیر فرض با این زخم هایی که خورده و دستهای قطع شده اش چطور می رقصد؟ ابیرفرض داد زد مردک ابله شوق وصال و این کرسی شعرها چیه میگویی؟ بدو بیا کو*مو بخارون که دارم میمیرم از خارش!
نقل از کتاب حَیوان حَیوان است نوشته ی دکتر نقی شریعتی


Demo

شاهین تو عقاب نیستی همان شاهین بمان

Demo


از این بازی با اشعار و کلمات و همدگر را باد کردنها زیاد بوده و بجایی هم راه نبرده. خیلی که بادش کردند و زن شدند یا شدند شیفته در کشفه سینه و یا مسیح علی نژاد در کشفه کلاه! پس شاهین مَرد بمان اگر که واقعأ مَردی!


First Amendment

.

by First Amendment on

من تورو میشناسم، نازنین.........این بیچاره رو تا وقارش رو نندازه بیرون، ول نمیکنی‌...