آسیب شناسی دوران دکترمصدّق و رویداد ۲۸ مرداد ۳۲

Tapesh
by Tapesh
20-Aug-2012
 

گفتگوی علیرضا میبدی با علی میرفطروس درباره آسیب شناسی دوران دکترمصدّق و رویداد ۲۸ مرداد ۳۲ . 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
aynak

آسیب شناسی "دکتر" میر فطروس:

aynak


  ایشان هنوز هم وقتی به او می گوید "دکتر میرفطروس عزیز" صداقت آن را ندارد به میبدی بگوید بابا من والله بالله دکتر نیستم.

این هم پاسخ به آسیب 

 

  http://www.youtube.com/watch?v=PvfOfrgSmhY&feature=youtu.be

ایران برای همه ایرانیان

دولت ایرانیان - فقط با رای ایرانیان

نه ولایت وقیح نه پادشاه سفیه

 

 


aynak

آسیب شناسی "دکتر" میر فطروس:

aynak


 

duplicate