داستان عاشقانه در باره صیغه


Share/Save/Bookmark

ونداد
by ونداد
17-Aug-2012
 

هنوز ماجرای روز سوم از داستان دنباله دار « روزهایی که سارا صیغه من بود» منتشر نشده بود که مجله تازه تاسیس ما، رکورد بازدید کننده گان را شکست. بیش از ۳۴ هزار نفر در یک روز به مجله ما آمده بودند تا قصهِ دنباله دار مجله را بخوانند.

عباس سلیمی آنگیل هنوز روزهای پنجم و ششم داستانش را برای چاپ به ما ارسال نکرده بود که سیلِ کامنت ها در تایید یا تغییر مسیر داستان نوشته شد. به نظر می رسید نویسنده به اتفاق خوانندگان، نگران عاقبتِ عشقِ دو قهرمان اصلی داستان بودند.

موج بزرگی از احساسات نظیر خشم و کنجکاوی توام با علاقه و بی تابی، برای دانستن بقیه داستان به وضوح حس می شد. بیش از ۱۵۰ هزار خواننده در طی دو هفته اول، سرگذشت دنباله دار معلم تهرانی و سارا را تعقیب کردند.

تجربه بسیار عزیزی را با شما در حین انتشار اولین داستان دنباله دار پشت سر گذاشتیم. استقبال بی نظیر شما و ثبت این تجربه داستان«پاورقی » به ما جرئت داد تا رمان را به صورت کتاب از طریق آمازون برای شان تهیه ببینیم .

این داستان با تمام وجود صمیمی و ساده نوشته شده است. عباس سلیمی تحصیلات عالی در ادبیات فارسی دارد ولی بنا بر ضرورت تصمیم گرفته است پیچیده و روشنفکرانه ننویسد. داستان او، آیینه تمام قدی است که بحران اخلاقی و رفتاری جامعه معاصر ایران را به رخ می کشد.

داستان زیبای « روزهایی که سارا صیغه من بود» را به عزیزان و دوستان خود هدیه دهید.


Share/Save/Bookmark

more from ونداد
 
All-Iranians

نکاتی در مورد ازدواج موقت یا صیغه

All-Iranians