شاه و روزۀ زورکی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
28-Jul-2012
 

"طرح تشدید نظارت بر اصناف، اماكن و مراكز پذیرایی و اغذیه ‌فروشان در سطح استان لرستان برای رعایت حرمت ماه مبارك رمضان و برخورد با حرمت‌شكنان تا پایان این ماه ادامه دارد."

این روزها مسلمین متعهد روزه میگیرند؛ مبارکشان باشد.

آزادی انجام تشریفات و آیین دین برگزیده حق مُسَلم و از حقوق پایه ای بشر متمدن میباشد و همانند دیگر آزادیها تا زمانیکه مخل آزادی دیگران نشود امری لازم و بسیار نکوست.

سئوال:

آیا تظاهر به روزه داری در ملاء عام به زور دگنک "رعایت حرمت ماه مبارک رمضان" است؟

آیا میزان بالای اسلام گریزی ایرانیان بدلیل حجاب و روزه داری اجباری و دیگر از ایندست دینداری زورکی قابل انکار میباشد؟

اصولاً ارزش حجاب اجباری و روزه زورکی چیست؟

آیا اسلام و روزه داران در دوران محمد رضا شاه نور به قبرش ببارد بیشتر احترام داشتند یا امروز؟

تبریک

پ.ن. مرغ اسلامی حاج آقا آیت الله علم الهدی برای جایگزینی مرغ نایاب در اینجا.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred