سوپر طاغوتی

Fred
by Fred
14-Jul-2012
 

پیشتر بارها در مورد حاج آقا فرج الله سلحشور کارگردان ارزشی و محبوب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر و پدر کشتگی او با سینما و هنرمندان مطالبی تقدیم شده. آخرین در اینجا.

ولیکن این حرفهای جدید حاج آقا فرج الله از لون دیگری است:

"... مثلا سردار رادان در بحث حجاب و عفاف کار می‌کند اما کسی مثل فرزاد حسنی او را تخریب می‌کند. این امر هم به دلیل این است که به هنرمند مشتبه شده که او ملاک جامعه است و کسی هم نیست که به او بگوید تو به اندازه یک کارگر هستی."

به عبارت دیگر؛ حکام نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره سنخیتی با قشر زحمتکشان، یا به لسان خودشان، مستضعفان، ندارند و بسی فرودستانه تر آنان را ارزیابی میکنند که تهمت آنرا به "طاغوتیان" میزنند.

از قرار همه دعوای انقلاب خوش عاقبت سر لحاف مردم ایران بود.

آنطور نماند و اینطور نیز هم.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

سوپر لحافدوز

Demo


مردم ایران خمینی را بعنوان یک سوپر لحافدوز تصور میکردند که لحاف پوسیده آنها را با لحافی از پَر قو عوض خواهد کرد. اما غافل از آن بودند که مشکلشان از درون لحاف است و نه از لحاف. بالنتیجه ارباب و رعیت (مستکبر و مستضعف) در زیر لحاف جابجا شدند و طاغوتی دیگر بر فرق لحاف نشست. و انقلابی هم که بنا بود دوایی باشد در درمان مشکل طبقاتی دعوایی شد بین مستکبرین تازه به دوران رسیده و مستضعفین همیشه مستضعف. به عبارت دیگر دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین باقی ماند. و آنطور بود و اینطور است وهمینطور خواهد ماند. نامهایی چون فرج الله و عین الله هم چون همیشه نه از برای اولی فرجی در عقل و شعور به ارمغان میاورد و نه از برای دومی بصیرت و بینایی خدایی. همین.


First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

درست می‌گوئید.......خواستم بگویم خاک بر سر حمالش، که دیدم از لحاظ
دیالکتیکی مردم شاید حرف در آورند......خیلی‌ جالبست که از زمان رفسنجانی
به اینطرف، تمامی شاخصه‌های طاغوتی از قبیل ظاهر‌پرستی‌، تملق‌گویی و
چاپلوسی‌طلبی، مال‌مردم خوری، ارتشا و پارتی‌بازی رشد نجومی داشته
است....او را بی‌جهت اکبر‌شاه نمینامیدند....به همین دلیل است که خالصانه
اعتقاد داریم بازگشت به ارزشهای اصیل انقلاب شکوهمند ۵۷، و تداوم راهبردهای
موسوی که میتوان او را یکی‌ از بارز‌ترین نخست‌وزیران کار‌آمد تاریخ ایران
دانست، تنها راه رهایی از مسیر دهشتناک کنونی در سراشیب رشد فاصله‌های
طبقاتیست...