مسلمین نازیست و ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
13-Jul-2012
 

پیشتر درباره رفتار غیر انسانی مسلمین حاکم بر ایران با مهاجران و پناهندگان مسلمان افغان که بتازگی شامل قدغن کردن فروش مواد غذایی به آنان میشود بارها مطالبی تقدیم شده، برای نمونه در اینجا.

خبر جدید:

سرهنگ رحیم رمضان آقایی، معاون فنی- مهندسی راهور در خصوص دریافت گواهینامه اتباع خارجی گفته:

"اتباع خارجی با مراجعه به معاونت اتباع بیگانه نیروی انتظامی و طی مراحل گواهینامه دریافت کنند. البته مهاجران افغان با کارت اقامت نمی توانند گواهینامه بگیرند و گواهینامه افغانی نیز در ایران معتبر نیست."

به عبارت دیگر؛ نتنها افغانان "غیر قانونی" حتی دارندگان "کارت اقامت" هم بصورت فزاینده تحت فشار مضاعف قرار میگیرند.

هشدار و هشدار؛ نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره برای حل "مسئله" افغانان، دارد دقیقاً همان روش گام به گام نازی ها را اجرا میکند.

بر ایرانیان آزاده است که در سکوت نظاره گر این فاجعه نباشند.

تبریک

پ.ن. مسلمین نازی پدیدۀ جدیدی نمیباشد، حزب بعث (منحل شده) در عراق صدام حسین که برای اثبات باورمندی خود به اسلام، دستور داد یک جلد قرآن با خون او نوشته شود کپی از حزب نازی بود.

در سوریۀ آل اسد که علاقه دارند در حال زیارت و نمازخواندن فیلمهای آنان از تلویزیون پخش شود هم حزب بعث کپی حزب نازی میباشد و همانند بعث در عراق، بسیار موفق در قتل عام مسلمانان بی پناه.

یکی از معروفترین نازی ها محمد امین الحسینی، مفتی اعظم فلسطین و از اقوام محمد عبدالرحمان عبدالرئوف القدورة الحسینی( یاسر عرفات) است.

به اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

looking for racists??

by مآمور on

LOL, we have not yet declared ourselves as "chosen"!!

afghan refugees in Iran have been treated much better than Bedouins, who r living in their own land, Palestinians in occupied land and way better than Mexicans in US or Turks in Germany or Iranians in Canada

I wear an Omega watch


First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

چسباندن دم افاغنه، به کلّه جوییش فرندا در این نوشتار بیشرمانه مضحک و در
عین حال عمیقا افشاگرانه است....تحریف علل تاریخی جنایتست....