دربار، گوگوش و تبلیغ بهائیت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Jul-2012
 

باشگاه خبرنگاران:

"فائقه آتشين يا همان گوگوش به واسطه برخی خصوصيت‌های ضد اخلاقی‌اش سوگلی دربار شده بود. بازی در فيلم‌های مبتذل فارسی و رابطه‌های پشت پرده با عوامل فيلم فارسی‌های قبل از انقلاب او را تبديل به چهره‌ای پرسر و صدا كرده بود.

...خواننده مبتذل خوان چندين ازدواج ناموفق ديگر هم داشته، او حالا ژست روشنفكری هم میگیرد، وارد اردوگاه اپوزوسيون خارج نشين شده و هر از گاهی ادعای جديديی ميکند و از همه مهمتر با حلقه بهايی وابسته به صهيونيست‌ها به گونه‌ای گره خورده است كه عضو فعال شبكه بهايی ساخته من و تو شده و برای القای تفكرات بهايی تبليغ ميکند و برنامه ميسازد."

به عبارت دیگر؛ گرچه در صورت صحت داشتن که ندارد، تبلیغ تفکرات پیشرفتۀ دین بومی ایران که جز سود و سربلندی برای ایرانیان نداشته باعث افتخار است، لجن پراکنی ها علیه گوگوش از محبوبیت و خطر فعالیتهای آزادیخواهانۀ او و استقبال ایرانیان آب میخورد.

حضرات خبر ندارند که به برکت ٣۴ سال ظلم بی امان به ایرانیان؛ به هرکه گیر میدهند، بی درنگ آن شخص را محبوب مردم کرده که در مورد گوگوش تنها به محبوبیت زیاد او میافزاید.

عمله های ظلم، پا بزنید!

تبریک

پ.ن. کل لجن پراکنی با بکارگیری اشرف پهلوی، بهروز وثوقی، شهرام ناظری و استاد شجریان با عکس و تفصیل در اینجا.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

فرد، دربار و تبلیغ عملگی

Demo


 


*به عبارت دیگر؛ گرچه در صورت صحت داشتن که ندارد، تبلیغ تفکرات پیشرفتۀ دین بومی ایران که جز سود و سربلندی برای ایرانیان نداشته باعث افتخار است، لجن پراکنی ها علیه گوگوش از محبوبیت و خطر فعالیتهای آزادیخواهانۀ او و استقبال ایرانیان آب میخورد.*
و این عبارت دیگر خود نشانه پازدن در عملگی درباری است که هم باشگاه خبرنگاران در ایران به آن دچار است و هم باشگاه درباریان در خارج. اینهم دلیلش با دقت در خود عبارت بالا:
١) کجاست دلیل «که ندارد؟» ٢) این دین بومی!! ایران (بهاییت) از شیعه صفوی زاییده شده که آن شیعه خود را بخشی از اسلام معرفی میکند. پس این دین بومی!! خود یک بوم وارداتی از قوم عربی است با دو تا هوا بالای اون!! ٣) جای سود و سربلندی آن دین بومی!! را هم فقط عمله بلاگر میداند که روزی صد بار به اسلامیستها!! فحش و بد و بیراه میگوید که خود آنها ریشه بهاییستها!! میباشند ٤) تنها طبقه ای که از عملگانی چون گوگوش و سروش و سرعمله ای چون رضا ماندلا (رضا سیاه) استقبال کرده و میکنند شاهان ایرانی سان سِت در هالیوود و کاسه لیسان آنهایند که با شاهان سانکیست در ولایت فقیهود و پاچه خورهای آنها در رقابتند که هر دو گروه نه از محبوبیتی در میان ملت برخوردارند و نه معنی آزادیخواهی را میفهمند!
به عبارت دیگر ذات عملگی نه با دین بومی تغییر میکند و نه با بلاگ نویسی و نه با خوانندگی!