والدین نمونه ایرانی

Fred
by Fred
29-Jun-2012
 

روی سخن با همۀ والدین ایرانی میباشدکه فرزندان خود را برای تماشای جان دادن انسانهای آویزان شده از داربست و جرثقیل در ملاءعام میبرند، اینجا، بدانند که باد میکارند و طوفان در قالب فرزندان خود درو خواهند کرد. این خط و این هم نشان.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

Reference +:

by Demo on

لازم است همچنین یادآوری شود که مشاهده مجازات توسط گروهی از «مومنین» فقط و فقط در مورد مجازات جرم «زنا» است که اثبات خود جرم که لزوم ٤ شاهد بالغ است که عمل زنا را مشاهده کرده باشند بدون تردید کار حضرت فیل است! در مورد لزوم حضور تماشگران هنگام مجازات اجرام دیگر چه کوچک و بزرگ اصلأ و مطلقا مرجعی نیست که تقدیم شود غیر از مراجع هشهلهف خود ساخته ملایان و فقها! و فتوای این آقایان این تفکر را ممکن است ایجاد کند که مگر پروردگار فراموشکار بوده که دستیار لازم داشته باشد که از قولش احکام صادر کنند! قرآن حکیم است و لغات تفکر و تعقل بیش از ٩٠٠ بار جمعأ در آن ذکر شده که آن لغات باعث گریز و فرار جاهلان است از آن حال چه مسلمان و چه نباشند! 


Demo

Reference:

by Demo on

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Verse 2, Chapter 24


Ali P.

Reference?

by Ali P. on

قرآن به صراحت بیان میکند که اعدام را فقط و فقط تعدادی از «مومنان» میتوانند شاهد باشند و نه «مسلمانان»


Demo

روی سخن به باد کاران:

Demo


 


شما که ماسک بصورت کشیدن را از همپایان اسراییلی خودآموزش گرفته اید بدانید که گر چه هویت خود را از جماعت عام و خام پنهان میدارید ولی خداوند هم از درونتان خبر دارد و هم از برونتان. و بدانید که قرآن به صراحت بیان میکند که اعدام را فقط و فقط تعدادی از «مومنان» میتوانند شاهد باشند و نه «مسلمانان» و نه صد البته «ملا عام؟». و چون شناسایی «مومنان» فقط با پروردگار است عملأ شاهدی غیر از مجریان آن نخواهد بود. و بدانید و بدانید که خداوند دیر یا زود شما و اربابان جاهلتان و تماشاگران بیمارتان را به عقوبتی چون عقوبت بنی اسرائیل و یا سختر از آن دچار خواهد کرد (و یا دچار هستید و خود بیخبرید!). خط و نشان آنهم هم در تورات و انجیل است و هم در قرآن!