مرگ آوران یهودی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
28-Jun-2012
 

حاج آقا محمدرضا رحیمی، معاون اول، گفته:

"توسعه و گسترش مواد مخدر ریشه در آموزه‌های غلط کتاب تلمود مربوط به صهیونیست‌ها است که در این کتاب‌ها آموزش داده می‌شود که چگونه خون مردم را بمکند و چگونه غیر یهود را نابود کنند.

کتاب تلمود برای تربیت یک مشت صهیونیست به منظور ویران کردن کل جهان است."

وارد صحت و سقم فرمایشات حاجی نمیشوم که آنطور که اسلامیستها/یهود ستیران هار و چپولان همفکر دست آموز آنان میگویند، فساد و شری در جهان نیست که "دست یهود" در آن نباید.

ولیکن با این بخش از دُر افشانیهای حاجی مشکل دارم که گفته:

"صهیونیست‌ها مواد مخدر را ترویج می‌کنند، بعد که ما زندانیان مربوط به آن را اعدام می‌کنیم با تبلیغات صهیونیستی سر و صدا به راه می‌اندازند."

به عبارت دیگر؛ حاجی میگه "صهیونیست ها" مواد را ترویج میکنند تا مسلمین حاکم در اعدم، نسبت به جمعیت، مقام اول را در جهان کسب کنند تا بعدش "صهیونیست ها" سر و صدا راه بیاندازند که اینها ایرانی کُش و وحشی هستند.

خوب اینکه کاری نداره حاجی؛ برای شکست استراتژی "صهیونیست ها" یک مدت، مثلاً یک هفته، خرق عادت بکنید و حتی برای می نوشیدن، زن، مرد و کودک ایرانی اعدام نکنید.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

...

by مآمور on

 من هم مثل رحیمی این کتاب را نخوانده ام بنابراین نظر نمیدهم!ولی خدا بیامرز موسی۶۷ خیلی اصرار داشت من این کتاب را خریداری کنم!! و در استار باکس همراه با صرف کافی آن را مطالعه کنم!!
انگاری خودش از ناشران کتاب بود!!

I wear an Omega watch


Demo

بیسوادی مرگ آور!

Demo


 


برای رحیمی نامی و بیسوادانی چون او که زحمت خواندن حتی یکبار تلمود را هم بخود نداده چه تفاوتی میکند چه در آن نوشته شده و یا نشده باشد؟ کلأ همینجوری که یک شال عربی بر گردن و ریشی برصورت داشتی و اکابر را هم بزور تمام کردی و ٤ تا شعارهای بند تنبانی هم دادی همرنگ جماعت شوی ولی به دور گردی از رنگ خدا!

*رنگ خدائي (رنگ ايمان و توحيد) گیرند و چه رنگي از رنگ خدائي بهتر است ؟ و ما تنها عبادت او را مي‏كنيم.* (قرآن ٢:١٣٨)