آبجی مریم؛ مادام، کوتاه بیا

Fred
by Fred
19-Jun-2012
 

پیشتر در یکی از دلنگرانیها درباره وضعبت درد آور مجاهدین خلق از جمله عرض شده بود:

آقا جان ٣۴۰۰ نفر مسخ و شستشوی مغزی داده شده را گروگان گرفته اید برای چه؟

بسیاری از دولتمردان عراق با وحوش حاکم بر ایران رابطه نزدیک و قدیمی دارند، در توحش هم از آنان دست کمی ندارند و از همکاری مجاهدین با صدام هم خاطره های بدی برایشان مانده و یکی از این روزها پدر صاحاب بچه همه ساکنین کمپ را در میآورند.

______________________________

حالا خبر میرسد بدلیل "عدم همکاری رهبران سازمان مجاهدین خلق در خروج کامل اعضای این سازمان از قرارگاه اشرف" روند انتقال آن بخت برگشتگان ایرانی به کمپ آزادی که تا بحال بیش از نیمی از آنان به آنجا منتقل شده اند با مشکل مواجه شده است.

به عبارت دیگر؛ آبجی مریم نشسته نزدیکی های پاریس، حاج آقای با صدای انکر الاصواتش هم یه جایی دیگه مخفی و آفتابی نمیشه، برای احیاء رویاهای برباد رفتۀ فرمانروایی بر ایرانزمین جون این ایرونیهای غالباً زهوار در رفته و مسخ شده را وجه المصالحه قرار دادن.

آبجی مریم؛ مادام، کوتاه بیا !

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

آبجی مریم و داش مسعود!

Demo


 


عروسکهای خیمه شب بازی کوتاه و یا بلند آمدنشان دست خود شان نیست چه در پاریس نشسته باشند و چه در مقابل کامپیوتر چون گرگهایی نگرانِ  گوسفندان کمپ اشرف!
پ.ن. و از چه زمانی حاکمین عراقی دولتمرد گشتند و حاکمان ایرانی وحوش؟ آیا اینها هردو از یک قُماش نیستد به گفته داش عبدالکریم سروش؟