ایرانیان و عَرعَر کردن

Fred
by Fred
08-Jun-2012
 

پیشتر در چندین نوبت در باره به سراغ کودکان ایران رفتن مسئولین نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره مطالبی تقدیم شد. برای نمونه در اینجا، اینجا، و اینجا.

خبر جدید:

" از تابستان امسال به نو آموزان و دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی مدّاحی آموزش داده می‌شود‌.

علیرضا جاریانی، عضو خانه مداحان کشور خاطرنشان کرد‌: دوره‌های آموزش مداحی برای مربیان گذاشته می‌شود تا آن مربی بتواند آموزش مداحی را به شاگردان انتقال دهد‌.

البته خانه مداحان کشور پیشنهادی را به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه آموزش مداحی در تمام مقاطع مختلف تحصیلی به صورت یک درس لحاظ شود ارایه خواهد کرد. "

به عبارت دیگر؛ زگهواره تا گور جهالت و بلاهت بجوی و عرعر کن.

حاجی؛ ایرانیان زیر بار جهالت نمیروند، هرگز، این بلاهت ها زیبنده خودتان است.

تبریک

حاجی؛ یه "نقی" گوش کن و دماغ را تر کن.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fesenjoon2

Fred

by Fesenjoon2 on

Baba, don't reply!

The fact that they lash out at you so viciously only proves your posts are working in exposing these savages.

Dont engage. It's exactly what they want. 


Fred

حاجی سه طبقه

Fred


این نسبت "حیوان" زدن امثال تو حاجی دهان دریده چیز غریبی نیست سایقه دارد و در تاریخ نتایج آن ثبت شده، ولی حاجی سه طیقه خوابش را ببینی.

حاجی سه طبقه دهان دریده، برو آب زرشکت را بخور. 


HHH

FRED

by HHH on

با انسان مثل انسان با حیوان مثل حیوان. من حاجی نیستم ولی‌ سگ یک حاجی به وطنفروش می‌ارزه. آب زرشکتم بده ننت بخوره که همچی تحفه ای رو به دنیا هدیه کرده.


Fred

ahang1001

by Fred on

نمیدانم که آنطور که شما میگویید " بیشتر ین مردم ایران در انتظار ظهور" هستند یا ته .

ولی بر اساس شواهد عینی معلوم است که بسیاری حکمت جدایی دین از حکومت را درک کرده اند.

این دست آورد گرچه پر هزینه ولی راهی است که بقیه جوامع پیشرفته هم طی کرده اند.

بیشتر بنوازید که خوش نوازید، گه گاهی هم بنویسید که خوش نویس هم هستید.

 

 

 


ahang1001

مینویسید حاجی

ahang1001


مینویسید

حاجی؛ ایرانیان زیر بار جهالت نمیروند، هرگز، این بلاهت ها زیبنده خودتان است.

بنظر من که میروند ، خوب هم میروند

بیشترین مردم ایران در انتظار ظهورند...اگر این جهالت نیست...پس چیست؟