تقویم زنان برهنۀ مرتد


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-May-2012
 

مشرق نیوز:

" مریم نمازی فعال سیاسی کمونیست و ساکن انگلستان، در عرصه‌هایی همچون مبارزه برای حقوق زنان، مبارزه برای حقوق پناهندگان، مبارزه علیه جمهوری اسلامی و اسلام فعالیت های گسترده ای را در غرب برنامه ریزی و اداره می کند.

او در اقدامی سوال بر انگیز ، مسئولیت کمیته مسلمانان سابق هلند را بر عهده گرفته است، که اکثر آنها از دین اسلام جدا شده و عملا مرتد هستند.

نمازی در مصاحبه ای ....می گوید: ایده تقویم این بود که فریاد مان علیه اسلام و علیه سیاست ها و برنامه های ضد زن آنها را به گوش جهان برسانیم."

به عبارت دیگر؛ زمان آن گذشته که مردم را با قتل و تهدید به "مرتد" خواندن ظلم پذیر نگاه داشت.

روز و ساعتی نیست که ایرانیان آزاده به ستم بی امان واکنش نشان نمیدهند، یکی نقی میخواند، دیگری سینه عریان میکند و گروهی هم تقویم برهنه منتشر میکنند، در خارج که هیچ، در خود ایران اسلام را رها و به دیگر ادیان خصوصاً مسیحیت میپیوندند، و این هنوز از نتایج سحر است.

آنانی که درد دین دارید؛ هر جا جلو ضرر را بگیرید سود است، آیا زمان سرنگون کردن حاکمیت ٣۴ سالۀ مسلمین ظالم جنگ طلب نرسیده؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
maziar 58

..

by maziar 58 on

Sorry was not trying to be a HEEZ.

Maziar


vildemose

maziar58: How

by vildemose on

maziar58: How sad! 

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


vildemose

Maryam is one of the most

by vildemose on

Maryam is one of the most courageous women in Iran's recent history. She is relentless against Islamist fundamentalist rapist of Islamic republic of Iran.

 

http://www.maryamnamazie.com/

 http://freethoughtblogs.com/maryamnamazie

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


maziar 58

...

by maziar 58 on

Agha Fred

where's the Beef? I mean Taghvim!

Maziar


Shazde Asdola Mirza

Shahin N and other "mortads" should sue the IRI and block ...

by Shazde Asdola Mirza on

... all their remaining assets in the West.

They can be sued individually, collectively and even nationally.

However, I wonder where to find a good Jewish lawyer, who would take a case against IRI ... I wonder!


jmyt17

تقویم

jmyt17


Dear Fred

Another nice one. Problem with 1400 Khorafat, is a reason that these AHOOND are around. But time is coming.