ایکبیری بوگندو لیسانسیه

Fred
by Fred
23-May-2012
 

"پلیس تهران بزرگ:

در طرح برخورد با بد حجابان، ماموران طرح امنیت اخلاقی دارای حداقل مدرک لیسانس هستند و قبل از اینکه بکارگیری شوند آموزش های لازم را دیده اند. افرادی که از سوی ماموران دستگیر می شوند در پایگاه ها توسط روانشناسان و کارشناسان علوم اجتماعی ارشاد می شوند."

به عبارت دیگر؛ فاطی کماندو های ایکبیری و بسیجی بوگندوهای قلچماق که تحت نام "طرح امنیت اخلاقی" پاچه ایرانیان را میگیرند، به سلامتی لیسانس با فوق تخصص پاچه گیری و گیر دادن دارند.

آنهایی هم که بعد از اسارت با "رأفت " مربوطه از دختران و پسران ایرانی بوسیله کابل، مشت، لگد و دهان دریدگی پذیرایی میکنند؛ "روانشناسان و کارشناسان علوم اجتماعی" تشریف دارند.

پایان ٣۴ سال توحش بی امان مسلمین ماشاءالله دکتر، مهندس و کارشناس ارشد بسیار نزدیکتر از آنی است که تصورش میشود.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

IRR/IRI thugs are educated AlRight but in What?

by Azarbanoo on

toture, harressment, cursing, kiking innocents and finally raping & killing, burning the remains.