زنان پولکی ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-May-2012
 

پس از شکست ٣۴ سال زور مضاعف در وادار کردن ایرانیان آزاده به تمکین به خفت حجاب اجباری، از قرار حضرات به رشوه دادن روی آورده اند.

" مهدی میرزایی، مدیر امور فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی:

در راستا اجرای طرح حجاب و عفاف سعی کردیم در این زمینه به صورت نرم افزاری کار کنیم و برای رعایت حجاب و عفاف، بیشتر به دانشجویان تذکر لسانی داده می شد.

بعد از گذشت چند ماه شاهد بودیم دانشجویانی که به آنها تذکر داده شده بود تغییر بسیار خوبی داشتند برای همین همزمان برگزاری نمایشگاه پوشش و حجاب اسلامی در دانشگاه، برای تشویق این دانشجویان بن های ٢٠ هزار تومانی ارایه شد تا از همان نمایشگاه خرید کنند."

این هم یک " صورت نرم افزاری" و رمانتیک در راستۀ زورچپان حجاب:

" خبرگزاری فارس: اهدای گل به بانوان محجبه در نمایشگاه کتاب تهران."

همۀ این کار ها زور بیخود است؛ نشده و نمیشود و نخواهد شد، بانوان آزادۀ ایرانی پولکی نیستند و زیر بار نمیروند، زور بیخود نزن حاجی!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

Great point

by Azarbanoo on

Akhoonds think Iranian Women are like them Poolaki!