کار بَدبَد ۴۵ دختر و پسر مشهدی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
09-May-2012
 

" ۴۵ دختر و پسر که در قالب تور مختلط کوهنوردی قصد سفر به ارتفاعات اطراف مشهد را داشتند، توسط مأموران پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی دستگیر شدند.

سرهنگ ناصر نجاريان رئيس پليس امنيت عمومي خراسان:

راهنمای اين تور با اخذ مجوز کوهنوردی تعدادی دختر و پسر را ثبت نام کرده بود و قصد داشت به اصطلاح تور کوهنوردی برگزار کند. راننده اتوبوس حامل مسافران تور مختلط، مسئول آژانسی که اتوبوس را اعزام کرده بود، راهنمای تور و همچنین کسی که مجوز کوهنوردی برای اعضای اين تور را صادر کرده بود دستگیر و به همراه دیگر افراد دستگیر شده به مراجع قضایی معرفی شدند.

پلیس قصد پیشگیری از ناهنجاری و جلوگیری از ایجاد ارتباطات نامشروع را دارد و به همين منظور ما در ابتدای راه اتوبوس را متوقف کردیم تا جرمی رخ ندهد.

اتوبوسی که قرار بود اعضای تور را به مقصد برساند نیز به پارکینگ منتقل شد و اين اتوبوس حداقل به مدت ۳ ماه در پارکینگ متوقف خواهد بود."

فتح المُبین قِصاص قبل از جنابت "جلوگیری از ایجاد ارتباطات نامشروع " به جناب سرهنگ و جان بر کفان نیروی مسلح ایشان که توانستند جلوی فاجعۀ "به اصطلاح تور کوهنوردی" آنهم از نوع ایمان برانداز "مختلط" ۲۴ پسر و ۲۱ دختر ایرانی را بگیرند شادباش گفته میشود.

از آن سردار فاتح مُسلمین توقع اَشد مجازات برای همه اُسرا ایرانی منجمله راهنمای به اصطلاح کوهنوردی، مسئول به اصطلاح آژانس و دیگر همدستان در جرم اتفاق نیفتاده را داشته، تنها درخواست آن است که از تقصیر اتوبوس گذشته و با بزرگواری از حبس سه ماهۀ آن زبان بسته چشم پوشی و مورد رأفت و عفو مربوطۀ معروف خاص و عام قرار دهند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
divaneh

چه تاکتیک خوبی

divaneh


در همین راستا لطفآ رئیس بانک ملی و چند بانک دولتی دیگر و وزرای دولت و نمایندگان مجلس را هم بازداشت نمائید که ازشان معلوم است می خواهند یک چند میلیارد دیگر بدزدند.

امنیتی ها را هم بفرستید به فاحشه خانه آستان قدس رضوی تا فشارشان کم شود و دست از سر این جوانها بردارند.


Azarbanoo

Filty Islamists think everyone is like them

by Azarbanoo on

They pretend they are holy when they do all kind dirty practice behind the doors. 

Dawn with Islamists IRR/IRI.

Marg Bar IRR/IRI