ممنوعیت ایمیل خارجی در ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-May-2012
 

پیشتر در باره زور زدن وحوش حاکم برای بستن اینترنت در ایران و تبدیل آن به اینترنت اسلامی در راسته محروم کردن ایرانیان از دسترسی به اطلاعات سانسور نشده چند سطری تقدیم شد و از جمله این نقل قول مستقیم از حاج آقا رضا تقی پور، وزیر قطع ارتباطات و فن آوری اطلاعات:

"از ابتدای شهریور امسال اینترنت ملی جایگزین شبکه اینترنت جهانی خواهد شد.

از شهریور سال جاری نیز شرکت‌های ارائه دهند سرویس‌های اینترنت تنها می‌توانند اینترنت ملی یا‌ همان اینترانت کشوری را ارائه دهند."

بعدا از اینکه داد و فریاد بسیاری در آمد که ای حاجیان ضد ایرانیان عصر اطلاعات است و این جینگولک بازیها، از بیخ زدند زیر ماجرا:

" روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

انعکاس مصاحبه ای تخیلی از قول جناب آقای دکتر تقی پور ... فاقد هیچگونه منبع موثقی است."

نظر به اینکه دروغگویی حلال شدۀ تقیه جرو لاینفک زندگی اینها میباشد و تکذیب کذاب کذب است؛ این خبر:

" رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال نامه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، استفاده از ایمیل‌هایی عمومی و ایمیل‌های با میزبانی خارجی از جمله Yahoo، Gmail، Hotmail و MSN را در مراودات بانکی مشتریان ممنوع اعلام کرد و پیشنهاد داده وسیله‌ای مهیا شود که مشتریان بانک‌‌ها در صورت نداشتن ایمیل‌ داخلی بتوانند در همان بانک، پای اینترنت برای خود ایمیل داخلی بسازند."

پُر واضح است که این زور زدن گام به گام هم به جایی نخواهد رسید و عین بقیه زور زدنهای بیهودۀ دیگر برای کنترل و جلوگیری از دسترسی ایرانیان به پیشرفتهای تکنولوژی مُضر برای جباران جز روسیاهی چیزی برای وحوش حاکم نخواهد داشت.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Dr. Mohandes

email...shemail...

by Dr. Mohandes on

They can all go and do to themselves what monkeys usually do with their adversaries.

#$#$##$$$ them. they make my blood boil maaaaan!