توحش؛ حق مسلم ایرانیان

Fred
by Fred
06-May-2012
 

ایلنا:

"اعضای منصفه مطبوعات استان مركزی هفته نامه نامه امير را در زمينه درج كايكاتور احمد لطفی آشتيانی مجرم شناخته و نشريه نامه امير را مستحق تخفيف در مجازات دانستند .

همچنين بنابر اعلام قاضي عدالتخواه رئيس دادگاه مطبوعات استان مركزی اتهام ترسيم كايكاتور توسط محمود شكرايه كاريكاتوريست نشريه نامه امير در دادگاه ديگری به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته و آقای شكرايه به خاطر ترسيم كايكاتور به تحمل ٢۵ ضربه شلاق محكوم شده است."

فکرش را بکنید، برای کشیدن کاریکاتور یک رأس قلچماق؛ عکسش در اینجا و خوشگلتر اینجا، یک کاریکاتوریست یک لا قبا ایرانی را میخواهند دراز بکنند و شلاق بزنند.

هر روز و ساعت بر مقدار توحش این وحوش و ظلم آنان بر ایرانیان افزوده میشود. تنها و تنها چاره برای پایان دادن به این همه توحش نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره تلاش بی امان برای سرنگونی است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Dawn with IRI/IRR

by Maryam Hojjat on

Islamists are most inhumane animals in the world.