خالی بندی در ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
01-May-2012
 

شنیدن خبر ابداع تسلیحات محیرالعقول توسط نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره امری عادی شده است.

جا زدن شکاری های از رده خارج شدۀ آمریکایی بنام تولید بومی جنگنده های نامرئی و اختراع اژدر مافوق صوت حوت کافی نبود؛ اختراع جدید:

" تانک کژدم … یک توپ ٢٣ میلیمتری خودکار به جای توپ قبلی است این توپ ٢٢٢ کیلوگرمی که ٢ کیلوگرم از توپ قبلی(L23A1) سنگین تر است دارای نواخت ٢٠٠ تیر گلوله بر دقیقه (بین ٣ تا ۴ شلیک در ثانیه) به جای نواخت ۶ تیر در دقیقه در L23A1 است که نیش زهردارتری برای عقرب ایرانی دگرگون شده خواهد بود و آن را برای حضور در مأموریت های متنوع تری آماده می سازد."

به عبارت دیگر؛ اگر حتی علم فیزیک مثل علم اقتصاد "مال خر" باشد و ادعای ابداع توپ با قابلیت بجای ۶ تیر در دقیقه، ٢۰۰ گلوله را هم چشم بسته قبول کرد، از آنجاییکه این تانک انگلیسی تنها ظرفیت حمل ۴٢ گلوله را دارد، حضرات میخواهند آن هزاران گلوله لازمه برای حتی چند دقیقه شلیک متداوم را در کجای تانک انبار کنند؟

تنها نتیجۀ این دروغهای بسیجی خر کن، سرازیر کردن ثروت ایرانیان به جیب گشاد پاسداران قالتاق است و بس.

تبریک

پ.ن. این آخرین خالی بندی "فریب موشک" هم بامزه است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

پرترین

مآمور


چو پر گوید و عمل نکند
همچو نتین یابو که پارس کند و گاز نگیرد

I wear an Omega watch