علی عجوبه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Apr-2012
 

دو خبر و یک نظر.

حاجیه مرضيه خانوم بختیار نصر آبادی، همسر حاج آقا "قاضی" علی اکبر حیدری ‌فرد، از قضات متهم در فاجعه کهریزک؛ گفته:

"همسرم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ با خلوص نیت و به طور شبانه ‌روزی به وظیفه قانونی خود در حفظ نظم و امنیت جامعه عمل كرد، لذا تبلیغات و شایعات و هجمه‌ های رسانه ‌ای که علیه او انجام می‌شود ظلم آشکاری است که به سرانجام نخواهد رسید."

به نقل از روزنامه ملت:

" روز سوم فروردین سال جاری، مردمی كه در صف طولانی پمپ بنزين بهارستان اصفهان حضور داشتند متوجه شدند فردی[ حاج آقا قاضی] بدون در نظر گرفتن نوبت وارد پمپ بنزين شده و قصد پر كردن باك خودرو خود را دارد.

هنگامی که حاضران به این موضوع اعتراض کردند مشاجره بالا گرفت و ناگهان راننده خودرو خاطی يک قبضه سلاح کمری از زیر کت خود خارج و در پمپ بنزين اقدام به تیر اندازی هوايی كرد."

به عبارت دیگر؛ نتنها حاجیه مرضیه خانوم هفت تیر کشی حاج آقاشو در حین اجحاف به حق دیگران نادیده میگیرد، نمیداند که "حفظ نظم و امنیت" وظیفه نیروی انتظامی است و کار قاضی نیست.

ماشاءالله در نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، مسئولین همه کار انجام میدهند الا انجام وظیفه حرفه خودشون.

تبریک

پ.ن. از قرار حاج آقا قاضی هفت تیر کش منتقد سینما، از نوچه های "قاضی" آقا سعید مرتضوی خودمونه و اکنون هم در حال درس خواندن برای "دکتر" شدن میباشد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

justice for every body

by مآمور on

As per link provided by blogger, Ali ojobeh is facing charges for his syupidity

 ا ارايه مدارك شناسايي ماموران انتظامي وي را آزاد كرده ولي حاضران در پمپ
بنزين موضوع را از طريق دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان پيگيري كردند.
غلامرضا انصاري، رئيس كل دادگستري استان اصفهان در اين زمينه به روزنامه
«ملت ما» گفت: "به دنبال اين رخداد و به علت شكايت افراد درگير با اين شخص
به فوريت پرونده‌اي در دادگستري اصفهان تشكيل و موضوع مورد پيگيري قرار
گرفت. با توجه به حساسيت مسئله و عنوان شغلي فرد ياد شده، دستور فوري قضايي
صادر و خودروي شخص خاطي در مسير اصفهان توسط ماموران پليس متوقف و راننده
به دادسراي اصفهان انتقال يافت.

Thanks fred ,now I feel much better about justice system in Iran

I wear an Omega watch


Azarbanoo

Bunch Lots & Loots running IRAN

by Azarbanoo on

Hardly anyone has any integrity, moraityl or any ethical values.  they are devoided from any humane values. Indeed they are true Khas & Khashak which AN talked about in 88.


Faramarz

Haj Agha Gun Slinger!

by Faramarz on

 

 

Haj Agha is a fan of Dirty Harry!

It is rumored that before firing his magnum 45, he said to the people in the gas station, "Go ahead, make my day, punk!"