تبلیغ نفرت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
13-Apr-2012
 

در طول عمر ٣٤ سالۀ نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره؛ توهین به ادیان ایرانیان غیر باورمند به مذهب تشیع و آنهم از نوع ابداعی این حضرات، جزء لاینفک رژیم بوده است.

آیین تسنن که اکثریت مطلق مسلمین جهان به برداشتی از آن تعلق دارند، مورد ناسزاگویی مستمر و غالباً بسیار رکیک از سوی کارگزاران رسمی نظام پربرکت قرار گرفته و میگیرد.

هدف این چند سطر صحبت د ر مورد پدیدۀ متناقض مسلمان بودن و در عین حال به همسر محبوب پیامبر اسلام، صحابۀ او منجمله پدر همسران او ناسزا گفتن نمیباشد.

دلیل این نوشته ابراز نگرانی از بکارگیری علنی و روزافزون مذهب به عنوان حربه در رویارویی برای هژمونی منطقه ای توسط دو دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران و عربستان است.

ایندست سیاستها بازی با آتش میباشد و اگر آتش گُر بگیرد، تر و خشک را خواهد سوزاند.

نا گفته پیداست که سنی های افراطی هم ید طولایی در مقابله به مثل دارند و این نزاع خانمانسوز و بیزاری از آن قدمت تاریخی دارد.

عبدالرحمن جامی، شاعر مسلمان قرن نهم:

ای مغ‌بچه از مِهر بده جام می‌ام

کآمد ز نزاع سنی و شیعه قی‌ام

گویند که جامیا چه مذهب داری؟

صد شکر که سگ ‌سنی و خر شیعه نیم

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Arash Kamangir

IR polarised from day one

by Arash Kamangir on

Before the mullahs came to power, there was no problem between shia and sunni and everybody got on somehow. Since the mullahs have taken ( stolen) power the whole middle East has been polarised like never before. The big bloodshed between shia and sunni is still to come!


Demo

ملکا ذکر تو گویم

Demo


پیام آوران الهی همه و همه آورنده یک پیغام بودند: یکتاپرستی. قلب پذیرای ایمان خود چون آینه ای است منعکس کننده عشق به خالق و منعکس کننده مهر و محبت به همنوع خود. پیام آور اسلام هم نه سنی بود و نه شیعه. از او نقل است که گفته بود اگر قوم موسی به ٧٠ فرقه و قوم عیسی به ٧١ فرقه تقسیم شدند قوم من به ٧٢ آیین و فرقه تقسیم خواهند شد!

شاعر : سنایی

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

همه درگاه تو جویند همه از فضل تو پویند

همه توحید تو گویند که به توحید سزایی

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

تو نماینده ی فضلی تو سزاوار ثنایی

بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی

بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی

همه نوری و سروری همه جودی و صفایی


Azarbanoo

Great Blog

by Azarbanoo on

Thanks Fred for your daily contributions.