برآمدن رضا پهلوی

Fred
by Fred
12-Apr-2012
 

چند ماه پیش در نوشته ای از جمله عرض شد:

این روزها با موهای جوگندمی، کوله باری از تجربه و داغ از دست دادن عزیزان، رضا پهلوی همدرد مردم ایران است، کردار و گفتارش منطقی و پخته و شسته رفته و به گوش هوش خوش میاید.

-----------------------------------------------

تازه ترین نمونه از گفتار منطقی و پخته و شُسته رُفته را میشود در گفتگوی اخیر او با تلویزیون کانال ۱۰ اسرائیل مشاهده کرد:

"اعلام جنگ و حمله به ایران بهترین کاری است که شما می توانید برای این حکومت انجام دهید ... این کار دیوانگی است و منطقی نیست.

عوض بمباران تاسیسات اتمی‌ ایران، به مردم و اپوزیسیون جمهوری اسلامی کمک کنید که نیرومند ترین ارتش مقابل این رژیم هستند.

اسرائیل و دیگران می توانند با سرمايه‌گذاری مالی و فناوری به تحقق خواسته‌های ملت ایران دست ياری دهند."

بله؛ حرفهای منطقی و پُخته و شُسته و رُفته به گوش هوش خوش میاید.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

هلو برو تو گلو

مآمور


 آهان!! همین یک دور این طرفا بزنی و یک چاق سلامتی با بچه ها بکنی رژیم در تهران کارش تمام است!!
بابا خیلی کارتٍ درسته!!

I wear an Omega watch


Demo

The Funniest Joke of the Century!

by Demo on

"رضا پهلوی همدرد مردم ایران است، کردار و گفتارش منطقی و پخته و شسته رفته و به گوش هوش خوش میاید ."


Fred

anglophile

by Fred on

With airtight sanctions, not the current mickey mouse game,   and providing the enslaved Iranian people the required logistical support including strike funds for workers in key sectors like oil,  the overthrow of the Islamist Rapists is a matter of  weeks and not months.


anglophile

Let me ask a question

by anglophile on

If it can be established that the Islamic regime is only a few months away from having that warhead with an explosive payload ten times the one that knocked out Hiroshima, would the people of Iran be able to bring down the regime in say three months?