ایرونی آدم نمیشه

Fred
by Fred
11-Apr-2012
 

ملی گرایی متعادل و غیر افراطی و خطرناک که آخرین مورد احیا آن به دوران رضا شاه پهلوی برمیگردد، در ایران ریشه دوانده و نهادینه شده است.

ولیکن در عین وجود گستردۀ احساسات ملی گرایانه که در بطن آن احترام و دلبستگی به ایران و ایرانی است؛ گاه و بی گاه تحقیر ایرانیان توسط ایرانیان صورت میگیرد.

مطمئناً بسیاری بدون برانگیخته گشتن کمترین واکنشی، شنیده و یا احتمالاً در گپ و گفتگو های خصوصی و بعضاً عمومی گفته اند که " ایرونی جماعت آدم بشو نیست" یا " هنوز دموکراسی برای ایرونی زوده" و دیگر از ایندست ناروا گویی ها که شوربختانه بسیارند.

سئوال:

آیا ایران و ایرانی دوستی مختص به واکنش تند به کاربرد نام مجعول "خلیج عربی" بجای خلیج فارس میباشد و ناسزا های رایج شدۀ ایرانیان به ایرانیان در آن مقوله نمیگنجد؟

اگر ایرانیان آدم بشو و آماده و لایق دموکراسی نیستند، پس چرا وقتی به کشورهای قانونمند مهاجرت میکنند تا به این حد حیرت انگیز شکوفا شده و منبع سود جامعه میشوند؟

آیا عارضۀ بد خیم تحقیر ایرانیان توسط ایرانیان نیازمند پژوهش متخصصین دلسوز نمیباشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
maziar 58

FRED

by maziar 58 on

Attacking daily even 2 times per day in your blogs against Islam and vahoosh is one thing (protected under 1st ammendment!).

But please DO NOT Insult IRANIANS.

Thanks                Maziar


Demo

عارضۀ بد خیم تحقیر ایرانیان؟؟؟

Demo


 

ترانه ای ساخته شده توسط جوانان
آگاه ایرانی، تقدیم به تمامی اقوام سرزمین ایران. به کوری چشم کسانی که
نمی توانند اتحاد ملت ایران را ببینند و هراسشان ز یگانگی ماست.

http://www.youtube.com/watch?v=TJ37I-uyB4Y&feature...

 


Azarbanoo

Those Iranians are not IRANIANS indeed but

by Azarbanoo on

bunch of traitors to IRAN & IRANIANS.