دختران بی سیرت شدۀ ایرانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Mar-2012
 

پیشتر در چندین و چند نوبت خدمت هنر هفتم دوستان شمه ای از کلمات قصار حاج آقا فرج الله سلحشور، کارگردان ارزشی و محبوب دل خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، تقدیم شده است. برای نمونه در اینجا، اینجا و اینجا

ایشان همان پرآوازه ای است که با عفت کلام مختص حضرات گفت: "سینمای ایران فاحشه خانه است".

این هم گوشه ای از کشفیات اخلاقی جدید ایشان:

"دارم می‌بینم که هنرمندان زن و دختر دارند در این سینما بی‌سیرت می‌شوند. دارم می‌بینم که ناموس خیلی‌ها در این سینما آلات دست خیلی‌ از سینماگرها شده است.

بدتر از این که هزاران زن و دختری که دارند در این سینما فاسد می‌شوند میلیون‌ها دختر و زن دیگر در جامعه توسط این سینما و تلویزیون تهدید می‌شوند."

حیف که ایرانیان قدر این کوروساوا ثانی را نمیدانند، حیف.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
default

مزدوری و خایه مالی

hashtpar


در غیبت کارگردانان توان مند ایران مزدور و خایه مالی چون سلحشور دهان فراخش را باز کرده هرزه دری میکند. وجون در خایه مالی ید طولائی دارد، رهبر را خوش آمده وسرکیسه رابرای کارهای بی ارزش او باز گذارده.


مآمور

Prostitution was common in

by مآمور on

Prostitution was common in ancient Israel, despite being tacitly forbidden by Jewish Law. Within the religion of Canaan

This is the man who saved many jews from prosecution in WW2 and got his reward back by just mentioned above!

I wear an Omega watch