سانسور ادبیات کهن فارسی؛ هم‌آغوشی خسرو و شیرین حذف شد
Khodnevis / سهند خوانساری
15-Aug-2011 (2 comments)

وزارت ارشاد جمهوری اسلامی یک نسخه از منظومه «خسرو و شیرین» سروده‌ی نظامی گنجوی، شاعر بزرگ قرن پنجم، را سانسور کرده است؛ «در آغوش کشیدن» یکی از عبارات سانسور شده‌ی این منظومه است.

یکی از مسئولان انتشارات پیدایش، ناشر این کتاب، با بیان این‌که این نسخه از خسرو و شیرین قرار بود برای هشتمین بار از سوی این انتشارات منتشر شود، به خبرگزاری مهر گفته است که سانسور کتاب در ایران «حال و حوصله کار فرهنگی» برای ناشران باقی نگذاشته و «روحیه» آنان را از بین برده است.

>>>
recommended by Mona 19

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

Dont worry, "Mohammad & Aisha" are still allowed!

by Roozbeh_Gilani on

Traditional sources dictate that Aisha was six or seven years old when betrothed to Muhammad,[123][167][168] but the marriage was not consummated until she was nine or ten years old"

//en.wikipedia.org/wiki/Muhammad#Wives_and_children

"Personal business must yield to collective interest."


Shemirani

What a shame !

by Shemirani on

Adabiat mikhahid che kar vaghti ghoran darid !! :(