قطع امید پزشکان از ناصر حجازی
Khabar Online
22-May-2011 (one comment)

شانس بازگشت ناصر حجازی از کما کمتر از قبل شد.
به گزارش خبرآنلاین در حالی که ساعتی قبل شایعاتی در مورد درگذشت ناصر حجازی منتشر شده بود، خبرنگار ما در تماس با بستگان وی در بیمارستان کسری کسب اطلاع کرد که حجازی همچنان د رکما به سر می برد و پزشکان بازگشت وی به حالت عادی را تقریبا غیرممکن می دانند.
در عین حال آخرین خبرها حاکی است قلب ناصر حجازی با هدایت دستگاه همچنان در تپش است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
yolanda

.........

by yolanda on

According to Wikipedia:

 //en.wikipedia.org/wiki/Nasser_Hejazi

 He is an opposition to the Economic reform plan of President Mahmoud Ahmadinejad's Government. He talked about it in April 2011 and said that: "I'm very sorry for our people, They have oil, petroleum and ... but some of them are poor"..[3]