عجب روئی داره این بچه آحوند لاریجانی

yaar
by yaar
10-Feb-2011
 


Share/Save/Bookmark

Recently by yaarCommentsDate
NIPOC, NIAC...seminar
-
Mar 06, 2011
cfr interviews Reza Aslan
4
Mar 03, 2011
France24 interviews Ali-Akbar Salhi (foreign minister of IRI)
2
Mar 03, 2011
more from yaar
 
Fatollah

اینها همه کشکه

Fatollah


his reply in majles for what happened to $670 million many years a go! they drink water so easy after ...


Nader Vanaki

خان دادش مَمَد جوات

Nader Vanaki


حالا معلوم شد که سیصد هکتار زمین در ورامین رو برای پرورش شتر بالا کشیده برای چی بوده!  به این می گن آینده نگری که در مواقع ضروری شترهای پلفسول برای آرامش اوضاع به میدان بیان.

ahang1001

برادران لاریجانی

ahang1001


پدر سوخته ترین  بی شرف ترین...دروغگو ترین....آدمکش ترین...نظام جمهوری اسلامی هستند


Darius Kadivar

Halah Sabre Kohn ... Soon We Will Send You Our Camels ;0)

by Darius Kadivar on


Darius Kadivar

Ajab Rooyee Dareh Vaghean ...

by Darius Kadivar on

LOL

No Wonder Egyptian authorities have banned Al Jazeera from beaming into Egypt !

Actually they shouldn't ban them ...To the brave people of Egypt ... screw you!

by Siamack Baniameri 

 

;0)