اولین دختر ایرانی در مجله سکسی PLAYBOY

اولین دختر ایرانی در مجله سکسی PLAYBOY
by Tapesh
26-Oct-2011
 

خانم شرمینه شهریور اولین دختر ایرانی شد که تصویرش روی صفحه اول مجله سکسی PLAYBOY که معروفترین مجله سکسی دنیاست قرار گرفت.

Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Esfand Aashena

تبارک الله احسن خالقین!

Esfand Aashena


نمردیم و حجاب اسلامیِ رو در آلمان هم دیدیم!

Everything is sacred


Esfand Aashena

Is she on German Playboy or regular Playboy?

by Esfand Aashena on

This issue will be bootlegged in Iran like crazy! 

Everything is sacred