هنر گلشیفته و هنر من

هنر گلشیفته و هنر من
by rrrezz
27-Jan-2012
 

هنر گلشیفته فراهانی را دیدیم. غرض از مزاحمت اینکه میخواستم بگویم: ما بیشتر. افرادی که در تصویر میبینید یک از یک هنرمند ترند. البته همه میدانند که «بیسیک» ترین هنر هر زن بدن اوست و به خاطر تکیه به همین هنر خداداد بوده که تا قبل از دوران مدرن زنان کمتر از مردان به یادگیری دانش و هنر احتیاج داشته اند.


Share/Save/Bookmark

Recently by rrrezzCommentsDate
The futurama of the world
-
Nov 06, 2012
Khamenei's new mind
-
Nov 06, 2012
Down with Persian chauvinism; Viva Turk and Arab Chauvinism
5
Nov 04, 2012
more from rrrezz
 
rrrezz

می دهم برای شما

rrrezz


می دهم برای شما راستش کنند.

 


Siavash300

Golshifteh photo promotes freedom in Iran

by Siavash300 on

Golshifteh photo was a big punch to the mouths of stinky mullahs who enslaved Iranian women and made prostitutes out of them by sigheh. One mullah has 16 sigheh.


A as Abbas

کشف حجاب

A as Abbas


یکی‌شون پستونش کجه.