نیمکت خالی‌

persian westender
by persian westender
24-Apr-2009
 

 من و گوشه پارک و این نیمکت خالی

‌تو و غریو شادی و بی‌ خیالی

من و خواب دیدن بر این گلیم کهنه

خرامیدن تو را بر روی قالی

من و فکر مدام تو و این امید که

مرا به یاد آوری باری به سالی

‌من یک درنگ ساده‌ام از برای تو

که مستی از این سرور جنجالی

گویی باران بارورت بی‌ اعتنا ست

به دشت زخم خورده از خشکسالی

 کنون من با پرنده‌ها کوچ می‌کنم

به سرزمینهای سردسیر شمالی

 
آوریل ۲۰۰۹


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
Natalia Alvarado-Alvarez

Time to chase those rainbows.......

by Natalia Alvarado-Alvarez on

Kelly Sweet "Raincoat"

//www.youtube.com/watch?v=sSJYj0Sz2AU

Kelly Sweet Official website:

//www.kelly-sweet.com


Anahid Hojjati

First part of my comment was tongue in cheek

by Anahid Hojjati on

 

Dear PW, first part of my comment was tongue in cheek. I thought (but I was not sure) that what you had written were fantasies. I was not sure since as I mentioned in second part of my comment, you seem like a nice guy.  So it is not far fetched that you had a new girl friend or your partner called you sexy while you were boiling water.

 


persian westender

Dear Anahid, These are all

by persian westender on

Dear Anahid, These are all fantasies and imaginations with various genre which I share with you. Otherwise, I would declare that it is for real. Thanks for your comment. You are a nice commentator too.

 


Anahid Hojjati

Persian Westender, this is a beautiful poem

by Anahid Hojjati on

Dear Persian Westender,  Couple weeks ago, you wrote that you had a new girlfriend, so that is sad that now, you have written this poem. But hopefully, things will work out for you.  From your poems and comments, you seem like a real nice guy so you should do well in romance.