لبخند بخت

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
24-Mar-2009
 

بخت لبخند زد و رایحه ی داد آمد

آسمان پاک شد و مرغ به فریاد آمد

گرمی عشق روان گشت چنان در رگ دشت

گوئیا تا مه بهمن شده، خرداد آمد

زندگی شور نو افکند و جهان غلغله گشت

تا که خوش پرتو خورشید زمان راد آمد

دیو در بند شد و برّه ی جمشیدی ما

با گل و سبزه و جو همدل و همزاد آمد

اینهمه پیکره کز معجزت عشق رسید

گویی از دست هنرپرور فرهاد آمد

یا بود، نامه ی ارژنگ گشوده است به باغ

نیست تردید، دگر مانیِ استاد آمد

خبرت هست که در مجلس یاران گفتند:

"آن که با غارت توفان شده، با باد آمد"؟

دل چهری به تماشای چمن رفت ز دست

شایدش سبزه ی یاریست که در یاد آمد

 

چهارم فروردین 1388

اتاوا

نامه ی ارژنگ : کتاب ارژنگ اثر نقاشی شده ی مانی پیامبر ایرانی که در زمان شاپور نخست ساسانی بر دار شد

برّه : فرّه:  همای خوشبختی


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

بر سر ذوق آمده این یار ناپیدای ما

Manoucher Avaznia


آن که بر باده پرستان جهان نکته گرفت

دیدمش دوش که بیچاره قدح نوش آمد

نهی و اصلاح و دو صد نیکی کردار که گفت

جمله در مجلس عشاق فراموش آمد

 

 


default

با تشکر از استاد مسلم شعر ما!

جوجه شاعری که سر ذوق آمده! (not verified)


آنکه او را عزیز می داشتم باز آمد
ناگهان قهر و تعب رفت و رفاقت آمد
کاش هر روز من و تو روز نو نوروز بود
کاو که در خاطره ام بود به آغوش آمد


Manoucher Avaznia

شازده جان؛

Manoucher Avaznia


رنگ رخسار گل آورد مرا تا این باغ

ورنه این بادیه ی دور پر از بیداد است 

شاد باشی


Manoucher Avaznia

ایراندخت گرامی؛

Manoucher Avaznia


خانه آن نیست که صد رنگ تعلق گیرد

خانه آن است که پردخته ز اضداد آمد


Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


نای ما کوخمش مانده بود ازمه دی

تا رخت دید دگر باره به آواز آمد


Shazde Asdola Mirza

Happy norooz and a great new year, for our thoughtful poet

by Shazde Asdola Mirza on

S.A.M (an official Khar Vazir)


IRANdokht

another beautiful Hafez-like poem

by IRANdokht on

Manoucher aziz

This beautiful poem of yours reminded me of Hafez'  poem that is  one of the most positive "faal"s you can ever receive.

It's so wonderful to read these poems back to back...

Thanks again

در نمازم خم ابروي تو با يادآمد
حالتي رفت که محراب به فرياد آمد

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
کان تحمل که تو ديدي همه بر باد آمد

باده صافي شد و مرغان چمن مست شدند
موسم عاشقي و کار به بنياد آمد

بوي بهبود ز اوضاع جهان مي‌شنوم
شادي آورد گل و باد صبا شاد آمد

اي عروس هنر از بخت شکايت منما
حجله حسن بياراي که داماد آمد

دلفريبان نباتي همه زيور بستند
دلبر ماست که با حسن خدادادآمد

زير بارند درختان که تعلق دارند
اي خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد

مطرب از گفته حافظ غزلي نغز بخوان
تا بگويم که ز عهد طربم ياد آمد

 

IRANdokht


Souri

foot print of Hafez !

by Souri on

Manouchehr jan

Very beautiful as always. Hope I could see that much "sabzie sabz" in Montreal, as you are seeing in Ottawa....but I don't :o))

Thank you so much for this great poem which remind me of Hafez:

Mojdeh ey del ke degar baade saba baaz aamad.........


Manoucher Avaznia

ابی آقا

Manoucher Avaznia


آن که از مهر غنا یافت و با یار نشست 

بی غم از دغدغه ی بیش و کم آزاد آمد

 


Manoucher Avaznia

مسعود گرامی؛

Manoucher Avaznia


غم اهریمنی بگریخت ز صدر دل ما

تا که آن رفت دگر بار دل شاد آمد


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


شاد باشی

 

Ebi aka Haaji


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


از خیام  :

هر سبزه که برکنار جوئی رسته است

گویی ز لب فرشته خویی رسته است

پا بر سر سبزه تا بخواری ننهی

کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است

 

Ebi aka Haaji


مسعود از امریکا

منوچهر جان

مسعود از امریکا


بیسار لطیف - افرین! 


Manoucher Avaznia

JJ Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you for the comment.  You showed me that great "Labkhand".


Jahanshah Javid

:o)

by Jahanshah Javid on

Very very beautiful. And wonderful ending:

شایدش سبزه ی یاریست که در یاد آمد