به مُرده که رو بدی.....

به مُرده که رو بدی.....
by Majid
19-Jan-2011
 

 

یوخاری یوخاری برو بالای بخاری!

ضرب المثل بالا  در مورد کسانی گفته میشه که نمودار مجسّم بی چشم و روئی و وقاحت هستن!

البتّه موارد متوازی و مشابه دیگه ئی هم داره، از جمله.....

..... یارو رو تو ده راه نمیدادند میگفت خونهء کدخدا کجاست!

..... موش تو سوراخ نمیرفت یه جارو هم بسته بود به دُمبش !

...... تو اوّل برادریتو ثابت کن بعد ادّعای ارث کن!

..... از کیسهء خلیفه میبخشه!

...... به دشت آهوی نا گرفته مبخش!

****

موارد دیگه شو شما بنویسین


Share/Save/Bookmark

Recently by MajidCommentsDate
آیت الله جی جی
37
Feb 04, 2011
Iranian rappers and Persian porn!
4
Jan 26, 2011
بخت آزمائی ملّی
11
Jan 11, 2011
more from Majid
 
Samad_Agha

از ما گفتن

Samad_Agha


بسیجی‌ رو از پشت بوم ولش کنی‌ پایین ها، عینهو مثل گربه مرتضی‌ علی‌ چار دست و پا میاد پایین همیشه - امام راحل

از انگشتات غافل نشو برادر - بوروس لی


Faramarz

سنگ پای قزوین

Faramarz


 

رو که نیست، سنگ پای قزوینه

شرم رو خوردن, حیا رو هم قورت دادن

در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته


Roozbeh_Gilani

این ایرانیان دات کم عجب پارالل یونیورسی هست!

Roozbeh_Gilani


از مجید آقا به کنار، ولی‌ دو آتش‌ترین سلطنت طلب‌ها و "مارکیست لنینیست‌های کمونیست"، دو تا سیخ بهشون بزنی‌، شروع به عار عار می‌کنن به نوع اسلام ناب محمدی! عجبا! معلوم نیست جریان اینها چیه، چی‌ میخوان، چی‌ میگن....

در ضمن معذرت فراوان از فضولی در بلاگ جالب شما آقای مجید محترم.


comrade

Of proverbs

by comrade on

 

 

یادمان باشد که مصداق تمام این ضرب المثل‌ها برمیگردد به اینکه:" بین
اسلام ناب محمّدی و مارکسیسم لنینیسم
(شاید هم گفت کمونیسم)فقط به اندازه یک تار مو فاصله است."

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.