ایستگاه گم شده در مه

hadi khojinian
by hadi khojinian
17-Apr-2011
 

خیابان اپادانا نبش چهار راه مهناز فروشگاه کفش آدیداس قهرمانی


ایستگاه گم شده در مه from had light on Vimeo.


Share/Save/Bookmark

Recently by hadi khojinianCommentsDate
ابر‌های حامله از باران
4
Jul 28, 2012
مادام بوواری
-
Jul 07, 2012
دیوارهای روبرو
6
Jun 26, 2012
more from hadi khojinian
 
hadi khojinian

مهربانی تو

hadi khojinian


مرسی سوری جانم . دارم کم کم خودم را آماده می کنم برای تلویزیون در راهی که در پیش است . این ها خاطرات واقعی من است که به مرور پخشش می کنم . روز خوبی داشته باشی سوری جونم


Souri

Very very nice

by Souri on

Lovely work, Hadi jon. That one is very beautiful. Thank you.