نوکر صفتی ایرانیان ٢


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-Mar-2012
 

نوکر صفتی در تکریم اربابان جانی و عمله ظلم پدیدۀ بد خیم جدیدی در ایران نیست؛ ولیکن عمال نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب” و غیره شورش را درآورده اند. دو نمونه:

بنابر اسناد و شواهد غیرقابل انکار، خمینی جانی بالفطره و ایرانی کُش قهاری بوده، نخست وزیر محبوبش، میر حسین موسوی خامنه، خواهان بازگرداندن ایران "به دوران طلایی" او میباشند.

جدیدترین نمونه؛ محمد خاتمی؛ سردسته و نماد "اصلاح طلبان" است که هشت سال مردم را در دوران ریاست جمهوریش سر کار گذاشت، جانهای بسیاری هزینه نیرنگ او شد و بیشمار دیگری زندانی و آواره .

در "انتخابات" اخیر به رغم اینکه همدستان او رسماً اعلام تحریم کرده بودند، خاتمی به آنها پشت کرد و "رأی" داد.

مصطفی تاجزاده؛ یکی از مقامات اجرایی رده بالای مسلمین حاکم که اکنون بدلیل شکست جناحش در دعوا بر سر قدرت و ثروت در زندان است و خوشبختانه میتواند مرتباً نامه سرگشاده بنویسد و منتشر کند گفته:

"حتما [ رأی دادن خاتمی] دلایلی داشته هم چنان که رای ندادن ما با ادله‌ای منطقی همراه بوده است؛ از این‌رو حفظ شان و کرامت خاتمی نه‌تنها وظیفۀ دوستدارانش؛ بلکه وظیفه منتقدانش نیز هست. توهین به خاتمی توهین به همه ماست."

تنها راه رهایی از بختک حاکمیت اینان، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Zorumbaa

نوکر صفتی، روباه صفتی، بوقلمون صفتی، شیطان صفتی

Zorumbaa


نوکر  صفتی، روباه صفتی، بوقلمون صفتی، شیطان صفتی، تنها صفت  این روسبیان خود فروش و بی‌ مایه نیست  دوران جدید تاریخ ایران از نورانی  کردن کره ماه  توسط روح خدا و امام سیزدهم شروع میشود.  امام چاردهم،  اولین رئیس جمهور محبوب که خودم انتخابش کردم،  جانشین امام که مرد و به  آرزویش نرسید،  میر حسین یا حسین، کروبی،  لجن های سبز و یاران،  کثافت های سیاه و یاران،  زرد های وطن فروش و ور شکسته،  آخوند و بچه آخوند های فوکلی و کت شلواری،  پاسدار ساز  گارا ،  حاج سید کریم سروش،  پاسدار گنجی،  آخوند کدیور،  آخوند صانعی،   پس مانده های نواب صفوی ،  شارلاتان اصلی‌ متخصص در تقیه و  عوام فریبی علی شریعیتی،  ‌آخوند  کوسه و آخوند تمساح،  دست غیب،  پاسدار مخمل باف،  و البته آخوند خوش تیپ و خوشگل خاتمی.  این لیست متاسفانه طولانی است،  و قبل از اینکه تهمت مرد سالاری را به من بچسبانید خودتان میتوانید اسامی تمام فاطی کماندو های که به صورتی‌ یک زمانی زن یا خواهر این شیاطین بوده ا‌ند به لیست اضافه کنید .اثر این موجودات روی ایران و ایرانیت بیشتر از سی‌ سال است که دست کم برای انهای که عبد اله یا غلام علی، غلام‌  حسین، و برده و بنده کسی یا چیزی نیستند مشخص است.  تا زمانی که باور ها، عقاید و قوانین  پوسیده عصر بر بریت توسط این وطن فروشان مزدور با زور و ضرب و شکنجه بر ایران و ایرانی حکم فرمای میکند همین است و بس. فکر نان کنیم که خربوزه آب است.

 


Azarbanoo

Khatami is a Poufuze e Khaen

by Azarbanoo on

Only an akhoond like him can be poufuze & Khaen.