دستگیری زن لُخت در حمام منزل ۳؛

Fred
by Fred
26-Feb-2012
 

کوهیار گودرزی را بخاطر دارید، مادر او، بانو پروین مخترع را بیاد می آورید؟

کوهیار فعال حقوق بشر است و چندین و چند ماه است که در سویت انفرادی پذیرایی میشود.

مادر او؛ بانو پروین مخترع هم یک روز پس از دستگیری کوهیار در زمانیکه در حمام منزل در حال استحمام بود توسط چهار رأس مأمور نره خر که از دیوار بالا رفته و وارد منزل او شده بودند دستگیر شد و از آنزمان در اسارت است.

اکنون خبر میرسد که کوهیار " در دادگاه به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام به ۶ سال حبس محکوم شد."

"دادگاه" بانو مخترع هم "با اتهام توهین به شهدا و رهبری قرار است روز ۷ اسفندماه برگزار شود."

تجربه سی و سه ساله ثابت کرده که ظلم بی امان نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره حد و حصر ندارد.

تحریم نفت/گاز/ بانگ مرکزی/ بازرسی ترابری هوایی دریایی آغاز کار است و باید پیش از دیر شدن، جهان آزاد به ایرانیان کمک لجستیکی کند تا رژیم وحوش جنگ طلب را که در حال مسلح شدن به سلاح هسته ای است سرنگون سازند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

کمک نره خران جهان حرامزاده ١+١٢

Demo


نزدیک ١١ سال است که شاهد کمک خرکی نره خران جهان حرآمزاد در عراق و افغانستان بوده و هستیم که از هوا و زمین و دریا به آن دوکشور تجاوز کرده و ماموران نره قاطر خود چون حمید کارزار و گوری مالکی را برای غارت منابع طبیعی آن ٢ کشور بزور و کلک به خورد مردمشان داده اند. حالا غیر از خفتگان در گور چون محمد رضا پهلوی و یا شعبان بی مخ کدام یک از ایرانیان بظاهر زنده! هستند که واقعأ می خواهند از همچنان کمکی از جهت رسیدن ملت خود به نگون بختی بهرهمند شوند؟ خواهشمند است برای جواب این سوال به آینه نظر نیاندازید که می گویند نحسی و بد بیاری ما ایرانیان از داخل آینه منعکس میشود!