تحریم کامل دارویی ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Feb-2012
 

یکی از شنیع ترین اعمال؛ برای تحت فشار قرار دادن جامعه، قطع و/یا عمداً هرچه گرانتر کردن داروی مورد نیاز بیماران است.

نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره این کار را با مخالفین در بند خود بکرات انجام داده و میدهد و حالا رفته سراغ کل جامعه:

"حسینعلی شهریاری نماینده مجلس و رئیس کمیسیون بهداشت گفته:

وارد کنندگان دارو از عدم ارائه ارز مرجع به این سندیكاها در طول سه ماه گذشته برای واردات دارو و مواد اولیه تولید دارو در داخل کشور خبر دادند.

روسای سندیكاها معتقد بودند در صورتیکه اقدام عاجلی برای رفع این مشکل به وجود نیاید بیماران در ماه های آینده با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.

در سه ماهی كه ارز مرجع در اختیار وارد کنندگان قرار نگرفته آنها در مناطق آزاد با ارز ١٣٠٠ تومان دارو وارد كرده اند و یا با ارز آزاد اقدام به واردات دارو كرده اند.

روسای سندیكاها اعلام کردند اگر ارز مرجع در اختیار آنها قرار نگیرد با ارز آزاد اقدام به وارد کردن دارو خواهند كرد كه این امر موجب بالا رفتن قیمت داروهای بیماری های خاص می شود."

به عبارت دیگر؛ مشکلی برای واردات دارو بجز نظام پربرکت که ایرانیان را تحریم دارویی کرده وجود ندارد و بجای آنکه پول مردم ایران را خرج خودشان بکند یا میلیارد میلیار دلار میدزدد و یا برای تروریستها و آدمکش های بشار اسد میفرستد.

تنها و تنها چاره؛ تلاش بی امان برای سرنگونی همۀ مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن "اصلاح طلب" و غیره است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Shazde Asdola Mirza

سرنگونی همۀ مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن "اصلاح طلب" و...

Shazde Asdola Mirza


Really!?

And the general trend of struggles in the Middle East is towards the toppling and dismissal of Political Islam?

And you are gonna be ordering some pure blooded Zoro-Persians from the 5th century BC?

IRI is very lucky to have such stupid enemies!


Demo

مسلمین ایرانی کُش؟

Demo


کاسه لیسی از خارجی ندارد ثمری
کین سیه کاسه در آخر بکُشَد مهمان را