نهضت اَبله آزادی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-Feb-2012
 

تاریخ تعریف زمان است؛ شرح وقایع اتفاق افتاده در زمانی که گذشته، حک و اصلاح پذیر هم نمیباشد.

آینده زمان در پیش است؛ با درس از تاریخ میشود تصمیمهای صحیح تر گرفت و یا حداقل، اشتباهات گذشته را تکرار نکرد.

اگر دو تعریف بالا از واقعیت دور نباشد؛ آنگاه میشود گفت آن گروه های سیاسی در ایران که هنوز ساز سیاستهای شکست خوردۀ خود را میزنند و در پی رفع و رجوع سابقه عمل میباشند، مانند کالت مجاهدین و حزب خائن توده، راه به دهی نخواهند برد.

در صدر فهرست شکست خوردگان ناموخته درس تاریخ، نهضت آزادی ملی- مذهبی ها قرار دارد.

البته باید حساب کادر را از رهبران جدا کرد، ولیکن وقتی پس از سی و سه سال توحش بدون انقطاع وحوش اسلامی، ملی-مذهبی ها که بر سر کار آوردن آنان نقش داشته و در ددمنشی ها همدستی کرده، هنوز ابعاد فاجعه را درک نکرده و در همان افکار شارلاتان علی شریعتی و اباطیل بازرگان و "امام راحل" گیر کرده اند، خوب، در بهترین وجه، ابله تشریف دارند دیگه.

بابا جان؛ عصر دموکراسی است؛ نه در قالب دین ممکن است و نه با دیکتاتوری زحمتکشان و نه هیچ معجون دیگر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

عصر دموکراسی

Demo


برای یکبار هم که شده در انبوه بیهوده نویسی یک واقعیت بر مَلا گشت.
حقا که *عصر دموکراسی است* و چیز زیادی تا *غروب* آن باقی نمانده.
برو ای مرغ قدیمی و این دُم را بر کراس دگر نه که کرکس در کمین است.
کیش کیش کیش.


aynak

با تشکر ازنقطه نظر هواداران لابی اسراییل:

aynakKhasteh

God

by Khasteh on

Fred, you are it.


Maryam Hojjat

Great Truth

by Maryam Hojjat on

remind me of Forgive Nameh Mr. haj seyed Javadi & Return To the Emam e Rahel by mr. Mosavi.  How Shameful.