ایرانیان نازیست


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-Feb-2012
 

سی و سه سال آزگار است که ثلاثۀ خبیثۀ اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموز آنان همان ادعاهای نازی های هیتلر پرست را قرقره میکنند.

دقیقاً همان حرفها و اهداف نازی ها با این تفاوت که اکنون کشور تاریخی اسرائیل تجدید حیات کرده و چهار چشمی محافظ یهودیان است.

این نازی-صفتان از اقتصاد به گِل نشستۀ "مال خر" گرفته تا بازار پر رونق اختناق و تحقیر و تحمیق ملت، زندانهای انباشته از انسانهای بی گناه، رفتار شنیع کهریزکی، غارت اموال مردمی، برباد دادن منافع ملی، سیاست ترور و تروریست پروری، جاهل و جانی سالاری و جنگ طلبی و واکنش جهانی به آنها و همه و همه را به گردن یهودی ها میاندازند که به زعم اینان دنیا گوش به فرمان آنان میباشد.

هرچه توجیه رفتار توجیه ناپذیر نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلبان" و غیره مشکل تر میشود؛ ادعاهای ثلاثۀ خبیثه عجیب و غریب تر میگردد.

جبر تاریخ است و اینان سرنوشتی بهتر از آنچه نازی ها گرفتارش شدند نخواهند داشت، آنروز دور نیست، رهایی ایران و ایرانی نزدیک است.

تبریک

پ.ن. در ضرر زدن به منافع ملی ایران؛ نازی-صفتان با همدستی مسلمین حاکم بسیار موفق بوده و در خدشه وارد کردن به دوستی و اتحاد ایرانیان و اسرائیلیان که ریشه در هزاره ها دارد، زور بیخود میزنند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

onlyinamrica

by Fred on

Although none was needed, thank you for the reminder, you are right about the hypocrisy.  

Those who are cheerleaders for the Islamist Rapist Republic (IRR) lobbies and simultaneously shed crocodile tears for the consequences of its anti-Iranian action and policies are known to all those who care to know.  

The solution is to increase efforts to overthrow the anti-Iran IRR, all else is feel good nonsense.


onlyinamrica

Mr Fred

by onlyinamrica on

Our Jewish hamvatans are also subjected to this. http://iranian.com/main/blog/mohammad-ala-9


پندارنیک

חוסר בושה

by پندارنیک on

 

 

 

شما هنوز نازی ندیده‌ای، نازنین..........بگذار ببینیم این
داستان حمله و بقیه صحبتا آخرش به کجا میکشه تا بعدش یه اتحاد و دوستی‌ و
روابط هزار ساله و کشور تاریخی خدمتت عرض کنیم، که خودت بگی‌ هایل چن تا
نقطه...

مگه با بچه طرفی‌؟ اون رژیم خونخوار صهیونیستی که سیاستهای مرگبارش بر
خلاف ادعای تو، نازنین، بزرگترین ضربه رو به قوم زجر کشیده یهود زده،
پیشقراول تجاوز نظامی به ایران و منادی ویرانی و کشت و کشتار توی مملکت ما
هستش...حالا شما اینجا داری تبلیغات "گوبلزی" میکنی‌ واسه ما؟ اجازه بده یه
جمله مثل خودت صحبت کنم:

"د برو حاجی".......... د برو خاخام.......

 

 


Iran 2050

Maryam Hojjat, Are you

by Iran 2050 on

Maryam Hojjat,

Are you serious? Jews deserve to own the world?!!! Why?

Also , just because Iranian Mullahs are bunch of thugs and criminals and terrorists, why are you generalizing their barbarism on all Arabs and even some Iranians?

Thats a "Nazist" statement in itself.


Maryam Hojjat

Jews deserve to OWN thwe world since they are

by Maryam Hojjat on

much more Civilized than Arab-Iranian  Mullahs. 


G. Rahmanian

The Indian Gentleman And I

by G. Rahmanian on

Once an Indian gentleman said, "Jews own the world!" To which I retorted, "Wouldn't you Indians love to own it, too?"

And went on to say, "There's a bunch of backward Mullahs in Iran who used to live on little bits of handouts. But when they came to power there and took control of the state, they were not satisfied with what they had, anymore. So, now the free world is stuck with the Mullahs who are adamant to export their revolution to the rest of the world and are dreaming of some day managing it!"

He smiled and we both decided to get on with more important things than trying to figure out who in fact "owned" the world.