خارش برای مالش


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
15-Jan-2012
 

پس از ترور اخیر "دانشمند هسته ای" بسیجی در تهران؛ سیل تحلیل های غالباً آبکی، گمانه زنیهای بند تنبانی و استدلالات چوبین براه افتاد و هنوز فروکش نکرده.

یکی از قول روزنامه نگاری بی نام و نشان در تهران میگوید به "مردم" بشدت " بَر خورده" و این "ترورها هدیه به دولت و نظامیان است که اکنون میتوانند به پشتوانه آنها برنامه (هسته ای) خود را به پیش ببرند."

انگاری نظام پربرکت مسلمین برای نظر مردم ایران پشیزی ارزش قائل است.

دیگری میرود به سراغ نامه های رد و بدل شده بسیار محرمانه درون سازمان سیا که از سوی "منابع" افشا شده است. خبرنگار که از هواداران کنار آمدن با نظام پربرکت است در توضیح همزمان بودن انتشار گزارشش با اوج جنگ طلبی نظام پربرکت مسلمین میگوید که "زمان انتشار این گزارش خیلی اتفاقی است"

به عبارت دیگر؛ بلبشو است و آنچه در این میان غایب، تمرکز بر داعیه علنی "مدیریت جهان " به پشتنبدی "دفاع مقدس هسته ای" از سوی نظام پربرکت مسلمین ایرانی کُش که خارش برای مالش جنگ دارد که علت میباشد و مابقی معلول.

تنها و تنها چاره؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین،"اصلاح طلب" و غیرۀ ایرانی کُش جنگ طلب است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Faramarz

رجز خوانی های رژیمی های گرخیده!

Faramarz


 

چنانش بکوبم به لینک گران

که لرزند در جا سازشگران


پندارنیک

مادر مرا ببخش...

پندارنیک


 

 

که اگر زبان بر مذمت خانواده هرزه، مفتخور، وابسته، و نالایق پهلوی و
متحدان استراتژیک آنها، باند جنایتکار رجوی نگشوده بودم، بیگانگان خوابت
را بر هم نمیزدند...........


G. Rahmanian

اقا فرد

G. Rahmanian


به جان مادرحاج خانوم اگه مجاهدين خلق نبودند خميني و دار و دسته مملكتي ميساختند كه بهشت برين ناميده ميشد وخارجيها از اقصانقاط جهان براي رفتن به ايران سر ودست ميشكستد! حيف كه مجاهدين مزاحم شدن! 


پندارنیک

Of nameless journalists...

by پندارنیک on

 

 

آن روزنامه نگار بی‌ نام و نشان چندان هم بیربط نمی‌گوید. اینگونه
حرکات، اولا زمینه ساز وحدت ملی‌ بر اساس غریزه جمعی دفاع از مرز و بوم است
که در ورای تعلقات ایدئولوژیک و مسلکی تجلی‌ می‌کند(به عبارت دیگر مرزبندی
مورد نظر شما نازنین که اصرار داری جامعه را به بسیجی‌ و غیر بسیجی‌ تقسیم
کنی‌، کم‌رنگ و ناملموس میشود) ، و ثانیا شرایط مطلوبی را به وجود میاورد
تا رژیم حاکم با دستاویزی به ضرورتهای عینی، جوّ نظامی امنیتی مورد دلخواه
خود را به مردم تحمیل کند. آندسته از ما که همزمان با فرار شاه و خانواده
کثیفش جلای وطن نکردیم بخوبی بخاطر داریم که حمله صدام حسین به ایران، و
بمبگذاری‌های مجاهدین بسترساز فضای نظامی‌امنیتی در جامعه شد که عواقب شومش
هنوز گریبانگیر هموطنان ساکن آن مرز و بوم است.