ماله کشان تنگۀ هرمز

Fred
by Fred
08-Jan-2012
 

حالا که دیگر نمیشود جنگ طلبی نظام پربرکت را انکار کرد؛ همانهایی که تا چندی پیش بر صلحجو و واقعیت گرا بودن اسلامیون تأکید داشتند؛ از جمله میفرمایند:

این حرفهای جنگ طلبانه بستن تنگۀ هرمز، مصرف داخلی دارد.

جنگ به حمایت مردم از رژیم منتهی خواهد شد.

در صورت وقوع جنگ؛ سالها و دهه­ها بطول خواهد انجامید.

سپاه پاسداران و بسیجی­ها استادان جنگهای نامتقارن هستند.

به عبارت دیگر؛ در صورت موفقیت رژیم در تحمیل جنگ، مردمی که برای "مصرف داخلی" حرفهای جنگ طلبانه به خورد آنها داده میشود، با وجود عدم رضایت از رژیم و بیزاری از جنگ دیگری، پشت نظام پربرکت را در فاجعه­ای که خودش بانی آن بوده­ برای دهه­ها خواهند گرفت.

پیدا کنید ماله کشان صلحجوی تنگۀ هرمز را !

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Alas...

by پندارنیک on

 

 

من به عنوان یک ایرانی، وطنپرستی، مردم دوستی‌ و ایثارگریهای آشکار تو نازنین را ارج می‌نهم. ایکاش هموطنم بودی.


Maryam Hojjat

Koor Khoondan this time!

by Maryam Hojjat on

These thugs have mission to destroy IRAN & IRANIANS.