لیدر خاتون فحش خورده


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-Jan-2012
 

غلامعلی ریاحی وکیل مدافع لیدر خاتون فائزه؛ بنت علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی گفته:

"موكلم در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام به شش ماه حبس تعزيری و به عنوان تتميم مجازات به پنج سال محروميت از عضويت و فعاليت در احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها، فضای مجازی و فعاليت رسانه‌ای و مطبوعاتی محكوم شده است."

هدف " محکومیت" دختر یکی از ارکان نظام پربرکت که از قرار "لیدری" میکند به کنار، در مجموعۀ مجازاتهای کلیشه­ای و مرسوم، یک مجازات جدید دیده میشود که مدتی است سر و کله­اش پیدا شده؛ مجازات "محرومیت از عضویت و فعالیت در فضای مجازی".

به عبارت دیگر؛ نظام پربرکت مجازاتها و محرومیت ها را به استفاده از اینترنت گسترش داده و با اعلام "فهرست ٢٥ بندی مربوط به مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی" اختناق را در فضای مجازی قانونی کرده است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred