حدود ٧۰٫۰۰۰ ایرانی مفقودالاثر

Fred
by Fred
03-Jan-2012
 

رئیس پلیس فرودگاه‌‌ها، سردار نبی‌الله حیدری گفته:

" پلیس فرودگاه از تردد افرادی که در فرودگاه‌ها لباس مردانه می پوشند و مانند مانکن‌ها تی‌شرت بر تن کرده و وضعیت خود را قبل از سفر اصلاح نمی‌کنند جلوگیری می‌ کند.

خوشبختانه ٩٨ درصد مردم پوشش خوبی دارند و در کمتر از یک درصد اخلاق را زیر سئوال برده‌اند. از نظر پلیس برترین حجاب چادر است که البته برخی از حجابهای دیگر مانند مانتو نیز کامل است. "

پلیس فرودگاه­های نظام پربرکت است و نگرانی برای سر و وضع تک تک مسافران عازم به خارج از کشور از اوجب واجبات و مسئولیتها.

ولیکن با حسابی که حاج آقا نبی کرده؛ یعنی " ٩٨ در صدر مردم پوشش خوبی دارند و کمتر از یک درصد اخلاق را زیر سئوال میبرند" میشود رقمی نزدیک ٩٩ درصد و کمی بیشتر از یک درصد از مردم ایران که میشود چیزی حدود ٧۰٫۰۰۰ نفر مفقودالاثر میباشند.

یابندگان لطفاً مفقودالاثر ها را برای ورانداز کردن پوشش توسط متخصصین به نزدیکترین پاسگاه ناجا تحویل داده و خانواده آنان را هم از نگرانی نجات دهند.

تبریک

پ.ن. در نظام پربرکت؛ همانند اقتصاد، رقم و آمار دقیق مال خر است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of lost and found........

by پندارنیک on

به جای این شکر خوری‌ها جلوی ورود آنهایی را بگیرید که با لباس
و ظاهر مناسب وارد مرز‌هایمان میشوند و نخبه‌هایمان را ترور
میکنند........

این را هم ببینید..........کسی‌ از او خبری می‌گیرد؟

ببخش نازنین که ویدئو خارج از موضوع مینماید........


Maryam Hojjat

IRR's Thugs must learn to clean their filty faces

by Maryam Hojjat on

After 33 years of BS & harrassiong IRANIANS.


Tavana

نامحدودی ایرانیان مفقودالاخلاق!

Tavana


 


آن سردار جاهل ایرانی که اخلاق را به پوشش ربط میدهد و همانند سرداران دیگر آمار شکمی چاق میکند نمونه ای کامل از هموطنان ماست که نه معنی اخلاق را میدانند و نه معنای پوشش را! تعداد آنها هم حدود و مرزی ندارد چه در داخل وطن و چه در خارج از آن!

کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی!

تسلیت